Trần Nhân Tông với Trúc Lâm Yên Tử

Tap chi Nghien cuu Phat hoc So thang 3.2022 Tran Nhan Tong voi Truc Lam Yen Tu 1

 

Tác giả: Nguyễn Đức Sinh
Hội Văn học Nghệ thuật Tp.Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh
Tạp chí Nghiên cứu Phật học Số tháng 3.2022

GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
STK: 1231 0001 301 710
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *