Thơ chữ Hán: Trùng Tai

Tác giả: Giảng viên Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ)
Đại học Khánh Hòa

重 災
疫 去 洪 水 來
百 姓 泣 悲 哀
天 禍 其 人 作
來 日 望 無 災

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Bai tho chu Han TRUNG TAI

Phiên âm

TRÙNG TAI
Dịch khứ hồng thủy lai
Bách tính khấp bi ai
Thiên hoạ kì nhân tác?
Lai nhật vọng vô tai.

Dịch nghĩa

TAI HOẠ CHỒNG CHẤT
Bệch dịch vừa đi, lũ lụt lại tới
Trăm họ nghẹn khóc trong thống khổ
Tai hoạ do trời gây ra hay bởi chính con người?
Mong sao mai sau không còn những thảm cảnh này.

Tác giả: Giảng viên Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ) – Đại học Khánh Hòa

* Hình ảnh do chính tác giả chụp từ hiện vật (Tượng Quan Âm, sứ Ảnh thanh, thời Tống, thế kỷ 10 – 13) trong bộ sưu tập cá nhân của tác giả.

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *