Thơ chữ Hán: Dược Sư Phật

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Duc Phat Duoc Su

藥師佛
琉 璃 光 王 佛
大 願 普 塵 間
度 眾 分 離 病
滅 苦 作 平 安

Phiên âm:

DƯỢC SƯ PHẬT
Lưu Ly Quang Vương phật
Đại nguyện phổ trần gian
Độ chúng phân li bệnh
Diệt khổ tác bình an

Dịch nghĩa:

ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ
Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai
Đại nguyện của ngài phủ kín trần gian
Ngài độ cho chúng sinh xa lìa tật bệnh
Diệt khổ, đem bình an đến mọi người

Nguyễn Ngọc Minh – Giảng viên đại học Thủy Lợi Hà Nội

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *