Thơ chữ Hán: Dược Sư Phật

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Duc Phat Duoc Su

藥師佛
琉 璃 光 王 佛
大 願 普 塵 間
度 眾 分 離 病
滅 苦 作 平 安

Phiên âm:

DƯỢC SƯ PHẬT
Lưu Ly Quang Vương phật
Đại nguyện phổ trần gian
Độ chúng phân li bệnh
Diệt khổ tác bình an

Dịch nghĩa:

ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ
Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai
Đại nguyện của ngài phủ kín trần gian
Ngài độ cho chúng sinh xa lìa tật bệnh
Diệt khổ, đem bình an đến mọi người

Nguyễn Ngọc Minh – Giảng viên đại học Thủy Lợi Hà Nội

GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
STK: 1231 0001 301 710
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *