Thơ chữ Hán: Bút Mặc, Tương Cảm

Bài 1:

相 感
兄 弟 久 別 離
今 天 又 重 逢
無 言 能 曉 盡
唯 情 感 心 中

Phiên âm

TƯƠNG CẢM
Huynh đệ cửu biệt li
Kim thiên hựu trùng phùng
Vô ngôn năng hiểu tận
Duy tình cảm tâm trung.

Dịch nghĩa

CÙNG XÚC ĐỘNG
Anh em xa cách đã lâu
Hôm nay mới được gặp lại
Không cần nói cũng hiểu hết
Chỉ có tình cảm trào dâng ở trong lòng.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Bai tho chu Han But Mac Tuong cam

Bài 2:

筆 墨
筆 墨 千 古 事
求 道 士 子 勤
興 亡 因 賢 士
否 泰 在 黎 民

Phiên âm

BÚT MẶC
Bút mặc thiên cổ sự
Cầu đạo sĩ tử cần
Hưng vong nhân hiền sĩ
Bĩ thái tại lê dân.

Dịch nghĩa

BÚT MỰC
Chuyện bút mực ngàn đời nay
Muốn thành tài sĩ tử phải ra sức học tập
Đất nước hưng vong là ở sự trọng dụng người tài đức
Đất nước thái bình hay loạn lạc cốt ở trăm dân.

Tác giả: Giảng viên Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ) – Đại học Khánh Hòa

GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
STK: 1231 0001 301 710
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *