Thơ: Bình minh – Chân quê

Bình Minh

Vọng niệm … Vượn nhảy nhót,

Vọng tưởng … Ngựa chạy hoang,

Vọng tình … Nai lẫn lối,

Tâm bình … Chốn lạc an.

Tâm vọng … Mặt biển dậy,

Trí năng … Nguyệt tỏa xa,

Chân tâm … Đáy biển lặng,

Trí huệ … Nhật bừng ra.

Mrs Macquarie Point

Chân Quê

Vọng niệm, vọng tưởng … vọng tình,

Vọng nào chưa lặng … để mình lắng nghe,

Khi ba vọng hết … nhi nhoe,

Lòng êm hiện cảnh … Chân quê ru hời.

Sống đời … dạo khắp muôn nơi,

Trí năng phương tiện … giúp người đi xa,

Trí huệ … ánh sáng đèn pha,

Chân tâm Diệu giác … Quê nhà trượng phu.

 

Hà Vĩnh Tân, Melbourne Phật Đản 2021

Thẻ tìm kiếm: /

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *