Trang chủ Giáo Hội Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự Nhiệm kỳ 1987-1992

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự Nhiệm kỳ 1987-1992

1) Chủ tịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh / 2) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu / 3) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ: Hòa thượng Kim Cương Tử / 4) Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam: Hòa thượng Thích Minh Châu / 5) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Thiện Hào / 6) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Thanh Chân / 7) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Bửu Ý / 8) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Châu Mum / 9) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Siêu Việt.

Tác giả:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Nhiệm kỳ 1987-1992

A. BAN THƯỜNG TRỰC

1) Chủ tịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh
2) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu
3) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ: Hòa thượng Kim Cương Tử
4) Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam: Hòa thượng Thích Minh Châu
5) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Thiện Hào
6) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Thanh Chân
7) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Bửu Ý
8) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Châu Mum
9) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Siêu Việt.
10) Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II: Thượng toạ Thích Từ Hạnh.
11) Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I: Thượng toạ Thích Thanh Tứ
12) Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Huệ Hưng
13) Trưởng ban Hướng dẫn Nam nữ cư sĩ Phật tử: Hòa thượng toạ Thích Thanh Viên
14) Trưởng ban Hoằng pháp: Thượng toạ Thích Trí Quảng
15) Trưởng ban Văn hoá: cư sĩ Võ Đình Cường
16) Trưởng ban Kinh tế nhà chùa và Từ thiện xã hội: Sư cô Thích nữ Huệ Từ
17) Uỷ viên Tài chính: Đại đức Thích Thanh Nhiễu
18) Uỷ viên Phó Tài chính: Cư sĩ Tăng Quang
19 Uỷ viên Thủ quỹ: Thượng toạ Thích Thuận Đức
20) Uỷ viên Phó Thủ quỹ: Ni sư Thích nữ Ngoạt Liên
21) Uỷ viên Kiểm soát: Thượng toạ Thích Thanh Hiền
22) Uỷ viên Kiểm soát: Cư sĩ Tống Hồ Cầm
23) Uỷ viên Kiểm soát: Thượng toạ Thích Giác Toàn.
24) Uỷ viên Thư ký: Cư sĩ Trần Khánh Dư
25) Uỷ viên Thư ký: Cư sĩ Bùi Đức Hải

B. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

1) Hòa thượng Thích Thanh Chân – Hà Sơn Bình
2) Hòa thượng Thích Minh Châu – TP Hồ Chí Minh
3) Thượng toạ Thích Thanh Chỉnh – Hà Nội
4) Thượng toạ Thích Kế Châu – Nghĩa Bình
5) Thượng toạ Thích Thiện Châu – Phật giáo hải ngoại (Paris, Pháp)
6) Thượng toạ Thích Thiện Duyên – Quảng Nam-Đà Nẵng
7) Thượng toạ Thích Thuận Đức – Hà Nam Ninh
8) Thượng toạ Thích Hiển Giác – Minh Hải
9) Thượng toạ Thích Từ Hạnh – TP Hồ Chí Minh
10) Thượng toạ Thích Minh Hạnh – TP Hồ Chí Minh
11) Hòa thượng Thích Thiện Hào – TP Hồ Chí Minh
12) Thượng toạ Thích Thanh Hiền – Thái Bình
13) Hòa thượng Thích Huệ Hưng – TP Hồ Chí Minh
14) Hòa thượng Thích Thanh Khái – Hà Nam Ninh
15) Thượng toạ Thích Pháp Lan – TP Hồ Chí Minh
16) Thượng toạ Thích Từ Mẫn – Lâm Đồng
17) Hòa thượng Thích Quảng Mẫn – Hải Phòng
18) Thượng Toạ Thích Tâm Minh – Hải Hưng
19) Thượng toạ Thích Phước Minh – Hậu Giang
20) Hòa thượng Châu Mum – Hậu Giang
21) Đại đức Thích Thanh Nhiễu – Hà Nội
22) Đại đức Thích Tánh Nhiếp – Bình Trị Thiên
23) Thượng toạ Danh Nhơn – Hậu Giang
24) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang
25) Thượng toạ Thích Đức Pháp – Cửu Long
26) Thượng toạ Thích Hiển Pháp – TP Hồ Chí Minh
27) Thượng toạ Thích Trí Quảng – TP Hồ Chí Minh
28) Thượng toạ Thích Thanh Sam – Hà Bắc
29) Hòa thượng Thích Thiện Siêu – Bình Trị Thiên
30) Hòa thượng Thích Minh Tâm – Thuận Hải
31) Hòa thượng Thích Từ Tâm – Long An
32) Thượng toạ Thích Trí Tâm – Phú Khánh
33) Thượng toạ Thích Trí Tấn – Sông Bé
34) Thượng toạ Thích Trí Thành – Phú Khánh
35) Thượng toạ Thích Viên Thành – Hà Sơn Bình
36) Đại đức Thích Đức Thanh – Bình Trị Thiên
37) Hòa thượng Thích Quang Thể – Quảng Nam- Đà Nẵng
38) Hòa thượng Thích Tâm Thông – Hà Nam Ninh
39) Hòa thượng Thích Bửu Thông – TP Hồ Chí Minh
40) Thượng toạ Thích Từ Thông – TP Hồ Chí Minh
41) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – TP Hồ Chí Minh
42) Thượng toạ Thích Giác Toàn – TP Hồ Chí Minh
43) Hòa thượng Kim Cương Tử – Hà Nội
44) Thượng toạ Thích Thanh Tứ – Hà Nội
45) Thượng toạ Thích Chánh Trực – Bình Trị Thiên
46) Hòa thượng Thích Bửu Ý – TP Hồ Chí Minh
47) Hòa thượng toạ Thích Thanh Viên – Hà Sơn Bình
48) Hòa thượng Siêu Việt – TP Hồ Chí Minh
49) Ni trưởng Thích nữ Diệu Không – Bình Trị Thiên
50) Ni trưởng Thích Đàm Để – Hà Nội
51) Ni sư Thích nữ Ngoạt Liên – TP Hồ Chí Minh
52) Ni sư Thích nữ Như Ngọc – Đồng Tháp
53) Sư cô Thích nữ Huệ Từ – Đồng Nai
54) Cư sĩ Huyền Chân – Hà Nội
55) Cư sĩ Võ Đình Cường – TP Hồ Chí Minh
56) Đạo hữu Tống Hồ Cầm – TP Hồ Chí Minh
57) Cư sĩ Trần Khánh Dư – Hà Nội
58) Cư sĩ Bùi Đức Hải – TP Hồ Chí Minh
59) Cư sĩ Nguyễn Văn Hàm – TP Hồ Chí Minh
60) Cư sĩ Tăng Quang – TP Hồ Chí Minh

Trích theo tài liệu: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội (1981 – 2012) – Nhà xuất bản Tôn giáo 2012.
Người thực hiện: Nguyễn Đại Đồng

Print Friendly, PDF & Email
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT


Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Logo Tap Chi Ncph 20.7.2023 Trang

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 66880914 335 013

Email: tapchincph@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Phòng số 7 dãy Tây Nam – Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM.

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 298/GP-BTTTT NGÀY 13/06/2022

Tạp chí Nghiên cứu Phật học (bản in): Mã số ISSN: 2734-9187
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (điện tử): Mã số ISSN: 2734-9195

THÔNG TIN TÒA SOẠN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu

PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương

PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện

Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng TS Thích Thanh Điện

Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP

Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Cư sĩ Giới Minh

Quý vị đặt mua Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ Tòa soạn, giá 180.000đ/1 bộ. Bạn đọc ở Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 6684 6688 | 0914 335 013 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Tài khoản: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

Phương danh cúng dường

Chia sẻ bài viết