Thơ chữ Hán: Huyết Long, Long Vân

Tác giả: Giảng viên Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ)
Đại học Khánh Hòa

Bài 1:

血 龍
血 龍 唯 獨 色
如 火 烈 縱 橫
威 儀 歷 萬 古
美 麗 越 時 間

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Bai tho chu Han Huyet Long Long Van 1

Phiên âm

HUYẾT LONG (1)
Huyết long duy độc sắc
Như hoả liệt tung hoành
Uy nghi lịch vạn cổ
Mĩ lệ việt thời gian.

Dịch nghĩa

RỒNG HUYẾT
Rồng huyết chỉ một màu
Như lửa cháy nơi nơi
Uy nghi tự ngàn đời
Mĩ lệ vượt thời gian.

Bài 2:

龍 雲
青 龍 飛 威 武
祥 雲 自 在 流
福 緣 看 慶 會
樂 心 萬 無 憂

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Bai tho chu Han Huyet Long Long Van 2

Phiên âm

LONG VÂN (2)
Thanh long phi uy vũ
Tường vân tự tại lưu
Phúc duyên khan khánh hội
Lạc tâm vạn vô ưu.

Dịch nghĩa

MÂY RỒNG
Rồng xanh uy vũ bay
Mây lành tự tại trôi
Phúc duyên được xem mừng hội
Lòng thấy vui mọi sự hết ưu phiền.

Tác giả: Giảng viên Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ) – Đại học Khánh Hòa

(1)(2) Những sáng tác với tính chất “vịnh cổ luận thời”(chữ dùng của tác giả).
* Hình ảnh do chính tác giả chụp từ những cổ vật (hiện vật thời Nguyên) trong bộ sưu tập cá nhân của tác giả.

GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
STK: 1231 0001 301 710
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *