Thơ chữ Hán: Bạch Sắc, Lục Từ

Tác giả: Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ)
Đại học Khánh Hòa

Bài 1:

白 色
白 色 本 清 騷
不 爭 同 異 彩
夜 時 光 自 發
三 軍 出 英 才

Phiên âm

BẠCH SẮC (1)
Bạch sắc bản thanh tao
Bất tranh đồng dị thái
Dạ thì quang tự phát
Tam quân xuất anh tài.

Dịch nghĩa

MÀU TRẮNG
Màu trắng vốn thanh cao, tao nhã
Không cần so tranh với những màu sắc khác
Đến đêm, khi ấy sẽ tự phát sáng
Nổi bật như anh hùng giữa chốn ba quân.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Bai tho chu Han Bach Sac Luc Tu 1

Bài 2:

綠 瓷
綠 彩 不 易 成
真 難 純 造 色
百 人 同 愛 慕
不 知 誰 可 得

Phiên âm

LỤC TỪ (2)
Lục thái bất dị thành
Chân nan thuần tạo sắc
Bách nhân đồng ái mộ
Bất tri thùy khả đắc?

Dịch nghĩa

GỐM SỨ MEN LỤC
Men lục không dễ tạo thành
Rất khó để nắm được bí quyết tạo màu.
Người người cùng yêu thích dòng men này
Nhưng không biết là ai có thể sở hữu được?

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Bai tho chu Han Bach Sac Luc Tu 2

Tác giả: Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ), Đại học Khánh Hòa

(1)(2) Những sáng tác với tính chất “vịnh cổ luận thời” (chữ dùng của tác giả).
* Hình ảnh do chính tác giả chụp từ những cổ vật (ấm rượu men ảnh thanh thời Nam Tống – thế kỷ 12-13; lư men lục thời Càn Long – thế kỷ 18 ) trong bộ sưu tập cá nhân của tác giả.

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *