Thơ chữ Hán: Ẩm Thưởng, Tùng Hạc

Tác giả: Giảng viên Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ)
Đại học Khánh Hòa

Bài 1:
飲 賞
菊 花 開 弌 朵
白 茶 弌 盞 香
早 時 常 飲 賞
逍 遙 日 月 長

Phiên âm

ẨM THƯỞNG (1)

Cúc hoa khai nhất đoá
Bạch trà nhất trản hương
Tảo thời thường ẩm thưởng
Tiêu dao nhật nguyệt trường.

Dịch nghĩa

UỐNG VÀ THƯỞNG THỨC

Hoa cúc một đoá nở
Bạch trà một chén thơm
Mỗi sớm thường thưởng trà, ngắm hoa
Ung dung, nhàn nhã qua ngày tháng.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Bai tho chu Han Am thuong Tung Hac

Bài 2:

松 鶴
仙 鶴 遊 海 處
孤 松 待 山 頭
飛 回 相 感 動
知 己 至 白 頭

Phiên âm

TÙNG HẠC (2)

Tiên hạc du hải xứ
Cô tùng đãi san đầu
Phi hồi tương cảm động
Tri kỉ chí bạch đầu.

Dịch nghĩa

TÙNG HẠC

Hạc thích rong chơi khắp bốn phương
Tùng ở đầu non, lặng lẽ đợi chờ
Hạc trở về, gặp nhau trong xúc động
Mãi là tri kỉ đến bạc đầu.

Tác giả: Giảng viên Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ) – Đại học Khánh Hòa

(1)(2) Những sáng tác với tính chất “vịnh cổ luận thời” (chữ dùng của tác giả).
* Hình ảnh do chính tác giả chụp từ cổ vật trong bộ sưu tập cá nhân – Bình men xanh da trời, vẽ hoa cúc men trắng, thời Thanh, triều Càn Long (1735 – 1796)

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *