Trang chủ Trao đổi – Nghiên cứu Đạo tràng 4 Thánh Đế

Đạo tràng 4 Thánh Đế

Đăng bởi: Anh Minh
ISSN: 2734-9195

Tôi đang thành lập một “ĐẠO TRÀNG 4 THÁNH ĐẾ”, gồm các phật tử muốn trao đổi nhau sự hiểu biết giáo lý 4 SỰ THẬT mà Chư Phật ba đời đều tuyên thuyết đầu tiên sau ngày thành đạo.

Sự hiểu biết ít lắm cũng đủ để trả lời hai câu hỏi căn bản sau đây cho một người chưa biết gì về đạo Phật, muốn tìm hiểu về MỤC ĐÍCH (Purpose) và PHƯƠNG PHÁP (Approach) của đạo Phật:

1) MỤC ĐÍCH đạo Phật ra đời để làm gì?

2) Đạo Phật đạt đến MỤC ĐÍCH đó bằng PHƯƠNG PHÁP như thế nào?

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Dao trang 4 Thanh De 1

Đó là hai câu hỏi rất căn bản, nhưng ngày nay các phật tử, các tăng sĩ không trả lời giống nhau đâu. Qúi phật tử thử đem hai câu hỏi đó đi hỏi các Thầy trong các tông phái khác nhau rồi sẽ thấy. Bởi thời này là thời kỳ TƯỢNG PHÁP, thời mà các TƯỢNG PHÁP thịnh hành hơn CHÍNH PHÁP, cho nên người tu không còn tu giống nhau như thời của Phật nữa. Dầu vậy, tôi tin rằng hai câu trả lời sau đây là chính xác đúng với ý của Phật:

1) — Đạo Phật ra đời với MỤC ĐÍCH: CHẤM DỨT KHỔ ĐAU cho chúng sinh. Bởi Phật đã tuyên bố giản dị như sau:

“Này Anuràdha! Trước đây và hiện nay, Ta chỉ nói lên sự KHỔ và sự DIỆT KHỔ”.

(Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên 6 xứ, Tương Ưng không thuyết)

2) — Đạo Phật CHẤM DỨT KHỔ ĐAU cho chúng sinh bằng PHƯƠNG PHÁP: Chứng Ngộ đầy đủ 4 SỰ THẬT của TỨ THÁNH ĐẾ. Bởi đức Phật đã tuyên bố như thế này sau khi thành đạo:

Này các Tỳ kheo, bởi vì không thông hiểu, không thấu đạt Bốn Sự Thật Cao Quý (4 Noble Truths) mà ta cũng như quý vị từ lâu đã phải trải qua nhiều kiếp luân hồi trong vòng sinh tử… Bằng cách thông hiểu, bằng cách thấu đạt 4 SỰ THẬT này:

1) KHỔ ĐẾ: SỰ THẬT về KHỔ (đế có nghĩa là sự thật)

2) TẬP ĐẾ: SỰ THẬT về NGUYÊN NHÂN của KHỔ

3) DIỆT ĐẾ: SỰ THẬT về NIẾT BÀN (lúc khổ tận diệt)

4) ĐẠO ĐẾ: SỰ THẬT về CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN NIẾT BÀN

mọi khổ đau đều sẽ chấm dứt.

(Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Sự Thật)

Đức Phật còn nhấn mạnh thêm rằng: Ai không tu học đầy đủ về 4 THÁNH ĐẾ ngài không chấp nhận là đệ tử của ngài:

Những Sa môn hay Bà La Môn nào, này các Tỳ kheo, không như thật rõ biết: “Đây là Khổ”, không như thật rõ biết: “Đây là Khổ tập”, không như thật rõ biết: “Đây là Khổ diệt”, không như thật rõ biết: “Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt”, thời này các Tỳ kheo, các vị Sa môn hay Bà La Môn ấy không được Ta chấp nhận là Sa môn trong các hàng Sa môn, hay Bà La Môn trong các hàng Bà La Môn.

(Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Sự Thật)

Nên nhớ rằng Đạo của Phật không phải tu chỉ để sống an vui ngắn ngủi trong một đời này, mà để CHẤM DỨT KHỔ ĐAU của SINH TỬ LUÂN HỒI qua vô vàn kiếp sống. Chưa có khả năng chấm dứt sinh tử luân hồi thì khổ đau của bất cứ chúng sinh nào cũng có thể thành khổ đau của chính mình.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Dao trang 4 Thanh De 2

Muốn phát tâm Đại Bi “độ tận chúng sinh” thì trước hết cũng phải biết cách chấm dứt đau khổ. Muốn phát tâm Đại Trí, thì trước hết cũng phải chấm dứt được Khổ đau, Phiền não, và Vô Minh. Muốn phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, Chính Đẳng Giác, thì cũng phải đắc “Vô Lậu Tận Minh”, thấu triệt đầy đủ 4 Thánh Đế như các ngài.

Cho nên phải biết rằng, chính giáo lý 4 THÁNH ĐẾ là CHÍNH PHÁP cao, rộng, và sâu nhất của đạo Phật mà chư Phật Chính Đẳng Giác đều giác ngộ và tuyên thuyết như nhau. Chính giáo lý 4 THÁNH ĐẾ là giáo lý làm cho đạo Phật xứng danh là ĐẠO TỪ BI, ĐẠO TRÍ TUỆ, ĐẠO SỰ THẬT. Đạo Sự Thật có nghĩa là sự tu hành đi theo một con đường (ĐẠO ĐẾ) minh bạch, có tiến trình đi đến sự chứng ngộ Niết Bàn (DIỆT ĐẾ) minh bạch mà người tu có thể tự mình chứng nghiệm được. Chứ không như các cách tu hướng dẫn bởi các đức tin vào các đấng thần linh, hay các triết lý mơ hồ.

Nếu tu hành chỉ để cầu một đời an lành, sống an vui trong một đời ngắn ngủi này, thì tu theo đạo nào cũng được, theo pháp môn nào cũng được, thậm chí không cần tu, và chỉ sống theo những cách ham vui của người thế gian cũng được. Nhưng nếu muốn tu để tận diệt khổ đau, nhất là khổ đau do sinh tử luân hồi, thì phải như chuyện chữa bệnh: không phải ông bác sĩ nào cũng chữa lành được bệnh. Mà chỉ có ông bác sĩ nào có thể xác định chính xác 1) Bệnh nhân mắc bệnh gì? 2) Nguyên nhân tại sao mắc phải bệnh đó, 3) Bệnh nhân có khả năng lành được, và 4) Biết chính xác cách chửa lành như thế nào, thì mới có thể chấm dứt khổ đau cho bệnh nhân. Cũng vậy, nếu tu hành để tận diệt mọi khổ đau, nhất là khổ đau của SINH TỬ LUÂN HỒI thì sự tu hành bắt buộc phải thấu triệt đầy đủ 4 THÁNH ĐẾ. Đức Thế Tôn cũng đã khẳng định như vậy:

— Này các Tỳ kheo, ai nói như sau: “Không có như thật giác ngộ 4 Thánh đế, ta sẽ chơn chánh đoạn tận khổ đau”; sự kiện này không xảy ra. Ví như, này các Tỳ kheo, ai nói như sau: “Không xây dựng tầng dưới của ngôi nhà, tôi sẽ xây dựng tầng trên của ngôi nhà”, sự kiện này không xảy ra. (Tương Ưng Sự Thật).

Vậy nên tôi lập lên ĐẠO TRÀNG 4 THÁNH ĐẾ này để phật tử có cơ hội trao đổi sự hiểu biết càng ngày càng sâu rộng về 4 SỰ THẬT của TỨ THÁNH ĐẾ. Nếu quí đạo hữu thấy hoan hỉ với thông tin này thì cũng nên forward cho bạn bè và thân thích cùng biết. Bởi đức Phật rất tán thán và khuyến khich chúng ta làm như thế:

“Này các Tỳ kheo, những ai mà các ông có lòng lân mẫn, những ai mà các ông nghĩ cần nghe theo, như bạn bè, hay thân hữu, hay bà con, hay huyết thống, thì này các Tỳ kheo, các ông cần phải khích lệ những người ấy, huấn luyện, an trú các người ấy trong sự chứng ngộ như thật bốn Thánh đế”

(Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Sự Thật)

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát

Tác giả: Như Không

Tạp chí Nghiên cứu Phật học – Số tháng 11/2019

———————————————————————-

P.S. Ai chưa có kiến thức căn bản về 4 THÁNH ĐẾ nên đọc thêm bài “UY LỰC 4 THÁNH ĐẾ” tại link này: http://tapchinghiencuuphathoc.vn/uy-luc-4-thanh-de.html

GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT


Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

SỐ TÀI KHOẢN: 1231 301 710

NGÂN HÀNG: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Logo Tap Chi Ncph 20.7.2023 Trang

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 66880914 335 013

Email: tapchincph@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Phòng số 7 dãy Tây Nam – Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM.

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 298/GP-BTTTT NGÀY 13/06/2022

Tạp chí Nghiên cứu Phật học (bản in): Mã số ISSN: 2734-9187
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (điện tử): Mã số ISSN: 2734-9195

THÔNG TIN TÒA SOẠN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu

PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương

PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện

Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng TS Thích Thanh Điện

Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP

Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Cư sĩ Giới Minh

Quý vị đặt mua Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ Tòa soạn, giá 180.000đ/1 bộ. Bạn đọc ở Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 6684 6688 | 0914 335 013 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Tài khoản: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

Phương danh cúng dường