Antony J.Blinken – Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mừng Đại Lễ Vesak

Ngày 05 tháng 05 năm 2023

Kính mừng Quốc tế lễ Vesak (Happy Buddha Purnima) PL.2567 (2023). Chúng tôi chân thành gửi những lời thân ái chúc tốt đẹp nhất đến các Phật giáo đồ trên toàn thế giới nhân dịp kỷ niệm Quốc tế lễ Vesak.

Quốc tế lễ Vesak, kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời đức Phật, Đản sinh, Thành đạo và Niết bàn. Dịp này tạo cơ hội cho tất cả chúng ta tư duy về những kim ngôn khẩu ngọc lời giáo huấn của đức Phật và làm mới cam kết của chúng ta với các giá trị phổ quát như từ bi tâm, lòng tha thứ, bao dung và phẩm giá con người.

Nhân dịp này, chúng tôi kỷ niệm những cống hiến phong phú của các cộng đồng Phật giáo đa dạng ở khắp nơi trên thế giới và cam kết làm việc cùng nhau qua các truyền thống tín ngưỡng để xây dựng một thế giới tươi đẹp hơn cho khắp tất cả nhân loại.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ
Antony J.Blinken

Tap Chi Nghien Cuu Phat Hoc Antony J.blinken Vesak 2023 1
Ông Antony J.Blinken, Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Ảnh: St

Nguyên văn:

The Occasion of Vesak Day
Press Releases

Antony J. Blinken – United States Department of State
May 5, 2023

Happy Buddha Purnima. We send our best wishes to Buddhists around the world as they commemorate Vesak.

Vesak marks the birth, enlightenment, and passing of the Buddha. The occasion provides the chance for us all to reflect on his teachings and renew our commitment to universal values such as compassion, tolerance, and human dignity.

On this occasion, we celebrate the rich contributions of diverse Buddhist communities in every corner of the globe and recommit to working together across belief traditions to build a better world for everyone.

Việt dịch: Thích Vân Phong
Nguồn: U.S. Department of State

GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
STK: 1231 0001 301 710
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *