Các kỳ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Việt Nam

tap chi nghien cuu phat hoc Cac ky dai le Vesak LHQ tai Viet Nam 1 tap chi nghien cuu phat hoc Cac ky dai le Vesak LHQ tai Viet Nam 2

Tác giả: Nguyễn Minh Nam

Tạp chí Nghiên cứu Phật học – Số tháng 5/2019

Thẻ tìm kiếm:

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.