Thơ chữ Hán: Đài sen, Hồ sen

Bài 1:

蓮 臺
蓮 臺 香 滿 發
油 灯 光 耀 明
人 生 是 無 常
也 要 開 惟 慧

Phiên âm

LIÊN ĐÀI
Liên đài hương mãn phát
Du đăng quang diệu minh
Nhân sinh thị vô thường
Dã yếu khai duy tuệ.

Dịch nghĩa

ĐÀI SEN
Đài sen hương thơm toả ngát
Đèn dầu ánh sáng soi đường
Đời người là vô thường
Vậy, cần phải khai mở trí tuệ.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Bai tho chu Han Dai sen Ho sen

Bài 2:

蓮湖
蓮 湖 水 青 青
百 花 同 發 白
兩 鯉 相 遊 戲
何 處 使 心 清

Phiên âm

LIÊN HỒ
Liên hồ thủy thanh thanh
Bách hoa đồng phát bạch
Lưỡng lí tương du hí
Hà xứ sử tâm thanh?

Dịch nghĩa

HỒ SEN
Hồ sen màu nước xanh xanh
Trăm hoa cùng nở trắng
Có đôi cá chép đang đùa bỡn
Hỏi rằng nơi nào khiến lòng thanh thản hơn?

Nguyễn Thanh Huy – Giảng viên Đại học Khánh Hòa

GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
STK: 1231 0001 301 710
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *