Thiền sư Như Trừng Lân Giác (1696-1733)

Trần Quê Hương

1. Thuở thiếu thời, trưởng thành:

Như Trừng – Lân Giác Tổ sư

Húy danh Trịnh Thập Vương tử Phổ Quang

Mùng năm tháng năm nhập đàn

Một sáu chín sáu (1696) Chuột vàng trời ban

Góc trán ấn chữ nhật hoàng

Lớn lên Phò mã, cung đàn Hy Tông[1]

Thọ Xương, Bạch Mai phổ đồng

Ân Phật, ân Tổ… Liên Tông hoa thiền

Đồi Mai Phong… đào ao tiên

Một cành sen trắng… nhiệm huyền xưa sau

“Cải gia vi tự” mật đào

Liên Tông, Ly Cấu… dạt dào đạo ca.

Tap Chi Nghien Cuu Phat Hoc Son Mon Lien Phai To Nhu Trung Lan Giac Chua Lien Phai Nam 1952
Nhà bia và khu chùa chính của chùa Liên Phái năm 1952. Ảnh: St

2. Từ quan xuất gia

Dâng sớ xin vua xuất gia

Một lòng cầu đạo, phủi tòa áo quan

Duyên xưa như đã rỡ ràng

Vua thuận cho phép nhập đàn thiền na

Đông Triều – Long Động ma ha

Chân Nguyên Yên Tử Lăng Già non thiêng

Thiền sư Chánh Giác đại hiền

Như đang chờ đón thắng duyên sư đồ

Tổ rằng: Sao chậm con thơ?

Sư thưa:

Thầy trò hội hiệp đến giờ gặp nhau!

Tổ rằng: Phật pháp truyền trao

Trùng hưng Tam Bảo mai đào phần con.

3. Thọ pháp, hoằng pháp

Từ đây mài miệt Linh Sơn

Tam tạng kinh luận lối mòn suốt thông

Oai nghi cầu thọ luật ròng

Cụ túc giới pháp nối dòng Phật gia

Sư về Liên Tông thủ tòa

Trụ vương gia pháp hàng sa hoằng truyền

Trì Như Lai tạng thắng duyên

Thu nhận tứ chúng Phổ Hiền tông phong

Môn đồ đệ tử rất đông

Phật pháp hiển lộ đạo đồng xiển dương.

4. Phó chúc, viên tịch

Một ngày hiện tướng kiết tường

Báo tin quy tịch vô thường sắc không

Ba mươi bảy (37) năm bụi hồng

Chân Nguyên hòa thượng thiền tông giáo truyền

Nay ta phủi sạch trần duyên

Hãy nghe kệ pháp tảng nền về sau

“Vốn từ không, gốc tâm giao

Từ không mà đến ra vào có không

Từ không mà phủi bụi hồng

Ta vốn không đến đi… tòng pháp duyên

Tử sanh nào có lụy phiền

Sắc không vô tận triền miên Ta bà!”

(Bản tùng vô bản

Tùng vô vi lai

Hoàng tùng vô vi khứ

Ngã bản vô lai khứ

Tử sanh hà tằng lụy)

Nay ta phó chúc ba la

Thân khổ tứ đại khó mà bền lâu!

Niên hiệu Long Đức quy đầu

Một bảy ba ba (1733) vui chào về non

Như Trừng – Lân Giác kính tôn

An trú Cực Lạc Tây Phương tịnh nhàn.

5. Cành sen thiêng – chùa Liên Phái

Cành sen thiêng… rực ánh vàng

Giữa ao tiên, tỏa hào quang hộ đời

Lung linh pháp bảo sáng ngời

“Cải gia vi tự” độ người thức tâm

Xin vua rủ áo vượt phàm

Lìa xa tục lụy, linh nham phong trần

Xuất gia giải thoát làm tăng

Biến phủ thành tự, hỏi rằng dễ chi?

Đáp rằng: cắt tóc quy y

Đi tu theo Phật, vậy thì độ sanh

Lân Giác thượng sĩ hóa thành

Liên hoa Phật tự[2] thiện lành ngoài trong

Thương đời biển khổ long đong

“Cứu Sinh Thập Nguyện” thoát vòng trầm luân

Viết kinh khắc gỗ thiên chân

“Trùng tang” cầu cúng khỏi nhân sầu buồn!

Chùa Liên Phái vạn niềm thương

Cứu nhân độ thế thoát đường khổ ưu

“Như Trừng – Lân Giác” Trượng phu!

Chùa Liên Phái, mùng 10/02/Quý Mão –  2023
Trần Quê Hương

***

[1] Vua Lê Hy Tông
[2] Chùa Liên Phái ngày nay

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *