Một số thánh tích Phật giáo tại vương quốc Bhutan

Tap chi nghien cuu phat hoc So thang 1.2021 Mot so thanh tich Phat giao Bhutan 1

Tap chi nghien cuu phat hoc So thang 1.2021 Mot so thanh tich Phat giao Bhutan 2

Tap chi nghien cuu phat hoc So thang 1.2021 Mot so thanh tich Phat giao Bhutan 3

Tap chi nghien cuu phat hoc So thang 1.2021 Mot so thanh tich Phat giao Bhutan 4

Tap chi nghien cuu phat hoc So thang 1.2021 Mot so thanh tich Phat giao Bhutan 5

Tap chi nghien cuu phat hoc So thang 1.2021 Mot so thanh tich Phat giao Bhutan 6

Chuyên đề do cư sĩ La Sơn Phúc Cường, cư sĩ Anh Vũ và Tiến sĩ Cao Xuân Sáng thực hiện.
Tạp chí Nghiên cứu Phật học số tháng 1/2021

———————————

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Dorji Wangmo (1955), Treasures of the Thunder Dragon: A Portrait of Bhutan, Nxb Pengui Global, 2007.
2. Seiji Kumagai, Bhutan Buddhism and its Culture, Vajrabooks, Dragon Pub., 2014.
3. Bhutan Dzong, Jounal for Bhutanstudies, Center for Bhutanstudies, 2012.

Thẻ tìm kiếm:

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *