Hai bài thơ chữ Hán: Viếng chùa, Kính ngưỡng

Bài 1:

往 寺
草 香 空 間 滿
煙 輕 晚 時 臧
往 寺 常 無 事
清 心 感 安 閒

Phiên âm

VÃNG TỰ
Thảo hương không gian mãn
Yên khinh vãn thời tang
Vãng tự thường vô sự
Thanh tâm cảm an nhàn.

Dịch nghĩa

VIẾNG CHÙA
Không gian đầy hương thơm cỏ cây
Chiều đẹp, tĩnh lặng, khói nhẹ bay
Đến chùa luôn khiến lòng vô sự
Tâm thanh tịnh cảm thấy an bình.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Hai bai tho chu Han Vieng Chua
Người dân đi lễ chùa Quán Sứ, Hà Nội. Ảnh: Minh Nam

Bài 2:

敬 仰
天 人 常 交 感
知 道 每 事 行
作 人 應 敬 仰
福 到 萬 事 成

Phiên âm

KÍNH NGƯỠNG
Thiên nhân thường giao cảm
Tri đạo mỗi sự hành
Tác nhân ưng kính ngưỡng
Phúc đáo vạn sự thành.

Dịch nghĩa

KÍNH TRỌNG NGƯỠNG VỌNG
Con người và trời đất luôn có sự giao cảm
Hiểu rõ Đạo trong mỗi việc làm của mình
Làm người phải nên biết kính ngưỡng
Phúc sẽ đến, vạn sự ắt thành công.

Giảng viên Nguyễn Thanh Huy – Đại học Khánh Hòa

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *