Dục vọng?

Tác giả: HT.Thích Từ Thông
Hiệu: Như Huyễn thiền sư
Trích trong: Ngón Tay Chỉ Trăng 1

Tham Thiền 11

DỤC VỌNG?

Dục vọng là mi? Mi thứ chi?
Mi ngừng hủy diệt kiếp người đi!
Mi gây tan tác đời trong trắng
Người chết còn mi ? Mi được gì?

Đồi Tà Dương
06 giờ 01/6/2009 (9-5- Kỷ Sửu)

Tap Chi Nghien Cuu Phat Hoc Duc Vong Ht.thich Tu Thong 1

TRỰC CHỈ ĐỀ CƯƠNG

“DỤC VỌNG” là “Mi” mi thứ chi?

“Mi” là cụ thể hóa một tác dụng vô hình mà cực kỳ nguy hiểm cho kiếp sống con người.

DỤC VỌNG tác dụng vào thọ uẩn và tưởng uẩn biểu hiện qua thức uẩn. Thức uẩn tác dụng vào thân khẩu ý biểu hiện cụ thể qua thập ác nghiệp của con người. Thế cho nên, dục vọng chỉ có thiền định mới biết nguồn gốc, xuất xứ của chúng.

Dục vọng tên khác của vô minh. Vô minh biểu hiện qua tam độc: THAM, SÂN, SI. Tham, sân, si không có tự thể. Huyền Giác Thiền sư cho biết: “Tam độc thủy bào hư xuất một” ví chúng như bong bóng nước của trận mưa to…

Thật tánh của vô minh là Phật tánh, vậy thì thật tánh của dục vọng càng không có gì…

Vậy mà DỤC VỌNG hủy diệt kiếp người ư? Không! Đời chết “còn Mi”? Không.

Dục vọng không có thật ! Mê thì dục vọng hiển. Tỉnh thì không tìm có dục vọng, nhất là chư Phật mười phương!

Tác giả: HT.Thích Từ Thông
Hiệu: Như Huyễn thiền sư
Trích trong: Ngón Tay Chỉ Trăng 1

Thẻ tìm kiếm: /
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
STK: 1231 0001 301 710
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *