Diệt duyên lục nhập

Trưởng lão Thích Thông Lạc
Trích: Mười hai cửa vào đạo

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Diet duyen luc nhap 1

Lục nhập là sáu cửa ra vào của thân và sáu trần. Sáu cửa ra vào của thân là: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý và sáu trần là: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Vì thế, muốn diệt duyên lục nhập thì phải biết cách phòng hộ MẮT, TAI, MŨI, MIỆNG, THÂN, Ý và ngăn chặn sáu trần: SẮC, THINH, HƯƠNG, VỊ, XÚC, PHÁP.

Muốn giữ gìn sáu căn, sáu trần thì trước tiên phải phòng hộ và sau đó mới ngăn chặn. Phòng hộ thì có HẠNH ĐỘC CƯ là đệ nhất pháp, còn ngăn chặn thì có pháp NHƯ LÝ TÁC Ý.

Nhờ hai phương pháp này thì duyên LỤC NHẬP bị diệt.

“Từ duyên LỤC NHẬP diệt thì duyên XÚC diệt.
Từ duyên XÚC diệt thì duyên THỌ diệt.
Từ duyên THO diệt thì duyên ÁI diệt.
Từ duyên ÁI diệt thì duyên HỮU diệt.
Từ duyên HỮU diệt thì duyên THỦ diệt.
Từ duyên THỦ diệt thì duyên SINH diệt.
Từ duyên SINH diệt thì duyên GIÀ, BỆNH, CHẾT diệt.
Từ duyên GIÀ, BỆNH, CHẾT diệt thì duyên VÔ MINH diệt.
Từ duyên VÔ MINH diệt thì duyên HÀNH diệt.
Từ duyên HÀNH diệt thì duyên THỨC diệt.
Từ duyên THỨC diệt thì duyên DANH SẮC diệt.
Từ duyên DANH SẮC diệt thì duyên LỤC NHẬP diệt.”

Trên đây là bắt đầu diệt duyên lục nhập. Duyên lục nhập diệt thì tất cả 11 nhân duyên khác đều bị diệt theo, và như vậy một thế giới đau khổ bị diệt, loài người thoát khổ. Cho nên, loài người muốn thoát khổ thì phải vào cửa lục nhập. Chính vào cửa lục nhập là mới phá tan mọi sự khổ đau của con người.

Muốn diệt duyên LỤC NHẬP thì phải diệt duyên XÚC, nhưng duyên xúc diệt bằng cách nào?

Bằng cách phòng hộ sáu căn. Vậy phòng hộ sáu căn như thế nào? Trước tiên là chúng ta tìm cách tránh sáu trần bằng phương pháp sống ĐỘC CƯ một mình.

Thầy thường hay kêu gọi quý vị tu hành nên sống độc cư, kế tiếp quý vị dùng pháp môn NHƯ LÝ TÁC Ý để giữ gìn và bảo vệ mắt, tai, mũi, miệng, thân hay ý không cho chúng tiếp sáu trần. Khi chúng phóng ra tiếp xúc sáu trần thì mau mau tác ý cho nó quay vào trong thân. Câu tác ý rất đơn giản như sau:

1- MẮT phải quay vào thấy sự BẤT ĐỘNG trong thân, không được nhìn ngó ra ngoài.
2- TAI phải quay vào nghe sự BẤT ĐỘNG trong thân, không được nghe ra ngoài.
3- MŨI phải quay vào ngửi trong thân BẤT ĐỘNG, không được ngửi những mùi hương bên ngoài.
4- THÂN phải cảm giác sự BẤT ĐỘNG trong thân, không nên cảm giác nóng lạnh đau nhức bên ngoài.
5- MIỆNG phải quay vào cảm nhận sự BẤT ĐỘNG trong thân, không được cảm nhận nêm nếm những mùi vị bên ngoài.
6- Ý phải quay vào trong thân cảm nhận sự BẤT ĐỘNG của thân tâm, không được cảm nhận vọng tưởng lăng xăng hay bất cứ một pháp trần nào tác động vào.

Tất cả những phương pháp tu tập trên đây đều là pháp PHÒNG HỘ SÁU CĂN. Có phòng hộ sáu căn mới diệt được duyên XÚC. Do xúc diệt thì cảm thọ diệt.

Bởi vậy khi thân đang đau bệnh nhức nhói khó chịu thì lúc bấy giờ chúng ta cắt đứt XÚC, không cho thân và ý thức xúc chạm nhau thì ngay đó cơn đau nhức nơi thân sẽ chấm dứt. Muốn cho thân và ý thức không XÚC CHẠM nhau thì phải tu tập tâm luôn luôn ở trong trạng thái tâm BẤT ĐỘNG, có tu tập được như vậy chúng ta mới làm chủ được bệnh.

Phật pháp vốn là một phương pháp làm lợi ích cho con người, vì thế con người phải biết mà lo tu tập để cứu mình ra biển khổ.

Tâm bất động không phải là khó tu tập, chỉ cần chúng ta phá hết hôn trầm thùy miên và loạn tưởng thì tâm bất động ngay tại đó.

Muốn phá hôn trầm thùy miên và loạn tưởng thì chỉ có tu tập pháp THÂN HÀNH NIỆM. Pháp môn thân hành niệm là một pháp môn tuyệt trần, chuyên môn phá hôn trầm thùy miên và loạn tưởng. Nhờ có tu tập pháp môn này thì ngồi lại chúng ta mới thấy tâm bất động.

Trưởng lão Thích Thông Lạc
Trích: Mười hai cửa vào đạo

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *