Trang chủ Giáo Hội Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự Nhiệm kỳ 1997-2002

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự Nhiệm kỳ 1997-2002

1) Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh / 2) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu / 3) Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Kim Cương Tử / 4) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Hòa thượng Thích Minh Châu / 5) Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Hòa thượng Thích Hiển Pháp / 6) Phó Chủ tịch kiêm Phó ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ / 7) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Thanh Tứ / 8) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Châu Mum / 9) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Nghi lễ: Hòa thượng Thích Thuận Đức

Tác giả:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Nhiệm kỳ 1997- 2002

A. BAN THƯỜNG TRỰC

1) Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh
2) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu
3) Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Kim Cương Tử
4) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Hòa thượng Thích Minh Châu
5) Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Hòa thượng Thích Hiển Pháp
6) Phó Chủ tịch kiêm Phó ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
7) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Thanh Tứ
8) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Châu Mum
9) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Nghi lễ: Hòa thượng Thích Thuận Đức
10) Phó Chủ tịch kiêm Phó ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Từ Nhơn
11) Phó Chủ tịch: Thích Hộ Nhẫn
12) Trưởng ban Hướng dẫn Nam nữ cư sĩ Phật tử: Hòa thượng toạ Thích Thiện Duyên
13) Trưởng ban Hoằng pháp: Hòa thượng Thích Trí Quảng
14) Trưởng ban Văn hoá: cư sĩ Võ Đình Cường
15) Trưởng ban Kinh tế Tài chính: Hòa thượng Thích Thanh Kiểm
16) Trưởng ban Từ thiện xã hội: Hòa thượng Thích Thanh Huân
17) Trưởng ban Phật giáo Quốc tế: Hòa thượng Thích Chơn Thiện
18) Phó ban Tăng sự: Hòa thượng Danh Nhưỡng
19) Phó ban Kinh tế Tài chính: Cư sĩ Tăng Quang
20) Phó ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Giác Phúc
21) Phó ban Nghi lễ: Hòa thượng Thích Trí Tâm
22) Phó ban Giáo dục Tăng, Ni: Thượng toạ Thích Viên Thành
23) Phó Tổng Thư ký: Thượng toạ Thích Thiện Nhơn
24) Phó Tổng Thư ký: Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu
25) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Thiện Pháp
26) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Thanh Duệ
27) Uỷ viên Thư ký kiêm Phó ban Giáo dục Tăng, Ni: Thượng toạ Thích Giác Toàn.
28) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Gia Quang
29) Uỷ viên Thư ký: Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn
30) Phó ban Từ thiện xã hội: Ni sư Thích nữ Huệ Từ
31) Uỷ viên Kiểm soát: Cư sĩ Tống Hồ Cầm
32) Uỷ viên Kiểm soát: Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm
33) Uỷ viên Kiểm soát: Hòa thượng Thích Thiện Bình
34) Uỷ viên Thủ quỹ: Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên

B. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

1) Thượng toạ Thích Thiện Bình – Khánh Hòa
2) Hòa thượng Tăng Đức Bổn – TP Hồ Chí Minh
3) Hòa thượng Thích Thiện Chánh – Đồng Tháp
4) Hòa thượng Thích Thiện Châu – chùa Trúc Lâm, Paris
5) Hòa thượng Thích Minh Châu – TP Hồ Chí Minh
6) Thượng toạ Thích Thanh Dục – Thái Bình
7) Thượng toạ Thích Thanh Duệ – Hà Nội
8) Thượng toạ Thích Giác Dũng – Đaklak
9) Thích Thiện Duyên – Quảng Nam
10) Hòa thượng Thích Huệ Giác – Cần Thơ
11) Hòa thượng Thích Thanh Đạt – Hà Nam
12) Thượng toạ Thích Thanh Điện – Hà Nội
13) Hòa thượng Thích Thuận Đức – Nam Định
14) Hòa thượng Thích Thanh Hanh – Hưng Yên
15) Hòa thượng Thích Gia Huệ – Hải Dương
16) Thượng toạ Thích Nhật Huệ – Trà Vinh
17) Hòa thượng Thích Đồng Huy – Bà Rịa-Vũng Tàu
18) Hòa thượng Thích Thanh Kiểm – TP Hồ Chí Minh
19) Hòa thượng Thích Thiện Khải – Đồng Nai
20) Thượng toạ Thích Hạnh Lạc – Quảng Ngãi
21) Hòa thượng Thích Chánh Liêm – Quảng Trị
22) Hòa thượng Thích Quảng Luân – Bắc Giang
23) Hòa thượng Thích Từ Mãn – Lâm Đồng
24) Hòa thượng Thích Quảng Mẫn – Tp Hải Phòng
25) Hòa thượng Thích Phước Minh – Cần Thơ
26) Hòa thượng Hộ Nhẫn – Thừa Thiên-Huế
27) Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu – Hà Nội
28) Hòa thượng Thích Từ Nhơn – TP Hồ Chí Minh
29) Thượng toạ Thích Thiện Nhơn – TP Hồ Chí Minh
30) Thượng toạ Thích Thiện Nhơn – Bình Định
31) Hòa thượng Dương Nhơn – Sóc Trăng
32) Thượng toạ Đào Như – Cần Thơ
33) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang
34) Thượng toạ Thích Thông Nghiêm – Tây Ninh
35) Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm – Hà Nội
36) Hòa thượng Thích Hiển Pháp – TP Hồ Chí Minh
37) Hòa thượng Thích Đắc Pháp – Vĩnh Long
38) Hòa thượng Thích Đạt Pháp – Long An
39) Hòa thượng Thích Thiện Pháp – TP Hồ Chí Minh
40) Thượng toạ Danh Phel – Bạc Liêu
41) Hòa thượng Thích Giác Phúc – TP Hồ Chí Minh
42) Hòa thượng Thích Đức Phương – Thừa Thiên-Huế
43) Thượng toạ Thích Gia Quang – Hà Nội
44) Thượng toạ Thích Giác Quang – Thừa Thiên-Huế
45) Hòa thượng Thích Trí Quảng – TP Hồ Chí Minh
46) Hòa thượng Thích Thanh Sam – Hà Bắc
47) Thượng toạ Thích Thiện Sanh – Sóc Trăng
48) Thượng toạ Sok Sane – Trà Vinh
49) Hòa thượng Thích Thiện Siêu – Thừa Thiên-Huế
50) Thượng toạ Thích Huệ Tài – An Giang
51) Thượng toạ Thích Thiện Tánh – TP Hồ Chí Minh
52) Hòa thượng Thích Minh Tâm – Ninh Thuận
53) Hòa thượng Thích Thiện Tâm – TP Hồ Chí Minh
54) Hòa thượng Thích Trí Tâm – Khánh Hòa
55) Thượng toạ Thích Nhật Tấn – Bến Tre
56) Hòa thượng Thích Đức Thanh – Thừa Thiên-Huế
57) Thượng toạ Thích Chơn Thanh – TP Hồ Chí Minh
58) Hòa thượng Thích Trí Thành – Phú Yên
59) Thượng toạ Thích Viên Thành – Hà Tây
60) Hòa thượng Thích Quang Thể – Quảng Nam-Đà Nẵng
61) Thượng toạ Thích Chơn Thiện – TP Hồ Chí Minh
62) Thượng toạ Thích Minh Thiện – Bình Dương
63) Hòa thượng Thích Tâm Thông – Nam Định
64) Hòa thượng Thích Từ Thông – TP Hồ Chí Minh
65) Hòa thượng Thích Minh Thức – Ninh Bình
66) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – TP Hồ Chí Minh
67) Hòa thượng Thích Tâm Tịch – Hà Nội
68) Thượng toạ Thích Giác Toàn – TP Hồ Chí Minh
69) Thượng toạ Thích Huệ Trí – TP Hồ Chí Minh
70) Hòa thượng Thích Tịnh Trí – Bình Thuận
71) Đại đức Thích Đồng Trí – Kontum
72) Hòa thượng Thích Đức Trì – Thừa Thiên-Huế
73) Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Hà Tây
74) Thượng toạ Thích Quảng Tùng – Hải Phòng
75) Thượng toạ Thích Thanh Tứ – Hà Nội
76) Thượng toạ Thích Hoằng Từ – Tiền Giang
77) Thượng toạ Thích Thiện Từ – Cà Mau
78) Hòa thượng Kim Cương Tử – Hà Nội
79) Thượng toạ Thích Giác Viên – Đà Nẵng
80) Ni trưởng Thích nữ Như Hòa – TP Hồ Chí Minh
81) Ni trưởng Thích Đàm Hảo – Hà Nội
82) Ni sư Thích nữ Ngoạt Liên – TP Hồ Chí Minh
83) Ni trưởng Thích nữ Tạng Liên – Bà Rịa-Vũng Tàu
84) Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc – Đồng Tháp
85) Ni sư Thích Đàm Nhung – Thanh Hoá
86) Ni trưởng Thích Đàm Nhượng – Nam Định
87) Sư cô Thích nữ Huệ Từ – TP Hồ Chí Minh
88) Cư sĩ Trần Khánh Dư – Hà Nội
89) Cư sĩ Võ Đình Cường – TP Hồ Chí Minh
90) Cư sĩ Huyền Chân – Hà Nội
91) Cư sĩ Tống Hồ Cầm – TP Hồ Chí Minh
92) Cư sĩ Bùi Đức Hải – TP Hồ Chí Minh
93) Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn – TP Hồ Chí Minh
94) Cư sĩ Tăng Quang – TP Hồ Chí Minh

Trích theo tài liệu: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội (1981 – 2012) – Nhà xuất bản Tôn giáo 2012.
Người thực hiện: Nguyễn Đại Đồng

Print Friendly, PDF & Email
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT


Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Logo Tap Chi Ncph 20.7.2023 Trang

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 66880914 335 013

Email: tapchincph@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Phòng số 7 dãy Tây Nam – Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM.

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 298/GP-BTTTT NGÀY 13/06/2022

Tạp chí Nghiên cứu Phật học (bản in): Mã số ISSN: 2734-9187
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (điện tử): Mã số ISSN: 2734-9195

THÔNG TIN TÒA SOẠN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu

PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương

PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện

Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng TS Thích Thanh Điện

Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP

Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Cư sĩ Giới Minh

Quý vị đặt mua Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ Tòa soạn, giá 180.000đ/1 bộ. Bạn đọc ở Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 6684 6688 | 0914 335 013 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Tài khoản: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

Phương danh cúng dường

Chia sẻ bài viết