Trang chủ Giáo Hội Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh Nhiệm kỳ 2012-2017

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh Nhiệm kỳ 2012-2017

Pháp Chủ: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký: Hòa thượng Thích Thanh Sam. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Thanh Bích

Đăng bởi: Phí Thanh Hoa
ISSN: 2734-9195

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh 
Nhiệm kỳ 2012-2017

BAN THƯỜNG TRỰC

1. Pháp chủ: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
2. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tịnh
3. Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký: Hòa thượng Thích Thanh Sam
4. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Thanh Bích
5. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hoà thượng Danh Nhưỡng
6. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hoà thượng Thích Giác Nhường
7. Phó Pháp chủ: Hoà thượng Dương Nhơn
8. Phó Pháp chủ: Hoà thượng Thích Hiển Pháp
9. Phó Pháp chủ: Hoà thượng Thích Đức Nghiệp
10. Phó Pháp chủ: Hoà thượng Thích Thiện Bình
11. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Phương
12. Phó Thư ký: Hoà thượng Thích Thanh Dũng
13. Phó Thư ký: Hoà thượng Thích Hiển Tu
14. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Đàm
15. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Dục
16. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Viên Minh (Đà Nẵng)
17. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (Bình Định)
18. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Viên Giác
19. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Giác Tường
20. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Đạt Đồng
21. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Kim Sa Rinh
22. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Sơn Khune
23. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Chau Ty
24. Uỷ viên Thường trực: Hoà thượng Thích Giác Dũng.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

1. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Tp.Hà Nội
2. Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh
3. Hòa thượng Thích Minh Nhuận – Tp.Hồ Chí Minh
4. Hòa thượng Thích Thanh Bích – Tp.Hà Nội
5. Hòa thượng Thích Phước Thành – Tỉnh Bình Định
6. Hòa thượng Thích Thanh Từ – Tỉnh Lâm Đồng
7. Hòa thượng Thích Diệu Tâm – Tỉnh Đồng Nai
8. Hòa thượng Thích Chí Tín – Tỉnh Khánh Hoà
9. Hòa thượng Thích Chơn Ngộ – Tỉnh Quảng Nam
10. Hòa thượng Danh Nhưỡng – Tỉnh Kiên Giang
11. Hòa thượng Thích Từ Nhơn Tp.Hồ Chí Minh
12. Hòa thượng Thích Đạt Pháp- Tỉnh Long An
13. Hòa thượng Thích Hiển Tu – Tp.Hồ Chí Minh
14. Hòa thượng Thích Đức Phương – Tỉnh Thừa Thiên Huế
15. Hòa thượng Thích Đỗng Quang – Tỉnh Gia Lai
16. Hòa thượng Thích Thiện Bình – Tỉnh Khánh Hoà
17. Hòa thượng Thích Đạt Đồng – Tỉnh Long An
18. Hòa thượng Thích Tịnh Trí Tỉnh – Bình Thuận
19. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Tp.Hồ Chí Minh
20. Hòa thượng Thích Tắc An – Tp.Hồ Chí Minh
21. Hòa thượng Thích Giác Thuận – Tỉnh Sóc Trăng
22. Hòa thượng Thích Mật Hạnh – Tỉnh Bình Định
23. Hòa thượng Thích Giác Nhường – Tp.Cần Thơ
24. Hòa thượng Thích Minh Tâm – Tỉnh Nam Định
25. Hòa thượng Thích Nhật Tân – Tỉnh Nam Định
26. Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Tp.Hồ Chí Minh
27. Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Tỉnh Bắc Giang
28. Hòa thượng Thích Tánh Hải – Tỉnh Lâm Đồng
29. Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Tỉnh Đồng Tháp
30. Hòa thượng Thích Quảng Mẫn – Tp.Hải Phòng
31. Hòa thượng Thích Thanh Sam – Tỉnh Bắc Ninh
32. Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Tỉnh Ninh Bình
33. Hòa thượng Thích Thanh Dục – Tỉnh Thái Bình
34. Hòa thượng Thích Viên Giác – Tp.Hồ Chí Minh
35. Hòa thượng Thích Minh Tuấn – Tp.Đà Nẵng
36. Hòa thượng Thích Viên Minh – Tp.Đà Nẵng
37. Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Tỉnh Quảng Nam
38. Hòa thượng Thích Trí Tâm – Tỉnh Khánh Hoà
39. Hòa thượng Thích Giác Đức – Tỉnh Bến Tre
40. Hòa thượng Thích Giác Phúc – Tp.Hồ Chí Minh
41. Hòa thượng Thích Giác Tường – Tp.Hồ Chí Minh
42. Hòa thượng Thích Thiện Hiệp – Tỉnh Đồng Tháp
43. Hòa thượng Kim Sa Rinh – Tỉnh Vĩnh Long
44. Hòa thượng Diệp Thương – Tỉnh Trà Vinh
45. Hòa thượng Sơn Khune Tỉnh – Trà Vinh
46. Hòa thượng Thích Thiện Trinh – Tỉnh An Giang
47. Hòa thượng Chau Tinh – Tỉnh An Giang
48. Hòa thượng Chau Ty – Tỉnh An Giang
49. Hòa thượng Dương Nhơn – Tỉnh Sóc Trăng
50. Hòa thượng Danh Pol – Tỉnh Kiên Giang
51. Hòa thượng Lý Liêu – Tỉnh Kiên Giang
52. Hòa thượng Thích Huệ Thông – Tỉnh Bình Dương
53. Hòa thượng Dương Dal – Tỉnh Sóc Trăng
54. Hòa thượng Thích Bửu Thông – Tỉnh Tiền Giang
55. Hòa thượng Thích Thiện An – Tỉnh Đồng Tháp
56. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Tỉnh Bình Định
57. Hòa thượng Thích Minh Chánh – Tỉnh Đồng Nai
58. Hòa thượng Thích Nhuận Thanh – Tỉnh Bình Phước
59. Hòa thượng Thích Chơn Phát – Tỉnh Quảng Nam
60. Hòa thượng Thích Như Thọ – Tp.Đà Nẵng
61. Hòa thượng Thích Trí Hải – Quảng Trị
62. Hòa thượng Thích Đồng Tâm – Ninh Thuận
63. Hòa thượng Thích Huệ Thành – Bến Tre
64. Hòa thượng Sơn Tơn – Trà Vinh
65. Hòa thượng Sơn Pen – Trà Vinh
66. Hòa thượng Thạch Hu – Trà Vinh
67. Hòa thượng Thích Thiện Thông – Trà Vinh
68. Hòa thượng Thích Thiện Thanh – Long An
69. Hòa thượng Thích Tịnh Khai – Tây Ninh
70. Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Bà Rịa Vũng Tàu
71. Hòa thượng Thích Giác Cầu – Bà Rịa Vũng Tàu
72. Hòa thượng Thích Tâm Từ – Bình Dương
73. Hòa thượng Thích Giác Dũng – Đak Lak
74. Hòa thượng Thích Từ Hương Gia Lai
75. Hòa thượng Thích Giác Ngộ – Lâm Đồng
76. Hòa thượng Thích Như Ý – Khánh Hòa
77. Hòa thượng Thích Tâm Thủy – Phú Yên
78. Hòa thượng Thích Huệ Ấn – Thừa Thiên Huế
79. Hòa thượng Thích Thiện Thuận – An Giang
80. Hòa thượng Chau Sưng – An Giang
81. Hòa thượng Thích Thiện Minh – An Giang
82. Hòa thượng Thích Viên Minh – Tp.Hồ Chí Minh
83. Hòa thượng Thích Giác Lai – Tp.Hồ Chí Minh
84. Hòa thượng Lý Sân – Tp.Cần Thơ
85. Hòa thượng Thích Quảng Lợi – Hà Nội
86. Hòa thượng Thích Quang Đạo – Đồng Nai
87. Hòa thượng Thích Từ Hiệp – Tp.Hồ Chí Minh
88. Hòa thượng Thích Thiện Chơn – Tp.Hồ Chí Minh (Q.8)
89. Hòa thượng Thích Giác Tràng – Quảng Nam

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Logo Tap Chi Ncph 20.7.2023 Trang

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 8585 2222 – 0914 335 013

Email: tapchincph@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Phòng số 7 dãy Tây Nam – Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM.

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 298/GP-BTTTT NGÀY 13/06/2022

Tạp chí Nghiên cứu Phật học (bản in): Mã số ISSN: 2734-9187
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (điện tử): Mã số ISSN: 2734-9195

THÔNG TIN TÒA SOẠN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu

PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương

PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện

Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng TS Thích Thanh Điện

Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP

Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

Thượng tọa Thích Đạo Thịnh

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Cư sĩ Giới Minh

Quý vị đặt mua Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ Tòa soạn, giá 180.000đ/1 bộ. Bạn đọc ở Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 8585 2222 | 0914 335 013 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Tài khoản: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

Phương danh cúng dường