Chùm thơ chữ Hán: Lòng Mẹ, Mây Nhàn, Làng Chiều

Bài 1:

母 心
母 子 自 深 情
何 事 可 別 離
弌 生 常 受 苦
誰 知 過 春 時

Phiên âm

MẪU TÂM (1)
Mẫu tử tự thâm tình
Hà sự khả biệt li?
Nhất sinh thường thụ khổ
Thùy tri quá xuân thì?

Dịch nghĩa

LÒNG MẸ
Tình mẫu tử vốn luôn sâu nặng
Điều gì có thể khiến chia li?
Suốt cuộc đời, mẹ luôn chịu khổ
Có ai hiểu thanh xuân của mẹ đã trôi đi?

(1) Bài thơ này dành tặng cho những người mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Ba bai tho chu Han 1
Lòng Mẹ…Ảnh: St

Bài 2:

悠雲
青 天 何 聖 造
慈 雲 何 處 來
輕 輕 流 自 在
悠 悠 任 塵 埃

Phiên âm

DU VÂN
Thanh thiên hà thánh tạo?
Từ vân hà xứ lai?
Khinh khinh lưu tự tại
Du du nhậm trần ai.

Dịch nghĩa

MÂY NHÀN
Trời xanh thần thánh nào tạo ra?
Mây lành từ nơi nào đến?
Nhè nhẹ trôi đi tự tại,
Rong chơi mặc kệ cuộc đời.

Bài 3:

晚 村
遠 山 長 藍 色
湖 面 滿 煙 波
牧 同 吹 笛 望
牛 歸 在 落 霞

Phiên âm

VÃN THÔN
Viễn sơn trường lam sắc
Hồ diện mãn yên ba
Mục đồng xuy địch vọng
Ngưu quy tại lạc hà.

Dịch nghĩa

LÀNG CHIỀU
Núi xa một dải lam dài
Mặt hồ sương khói nhẹ bay
Trẻ chăn trâu thổi sáo đang vọng đến
Đàn trâu trở về giữa lúc ráng chiều.

Giảng viên Nguyễn Thanh Huy – Đại học Khánh Hòa

GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
STK: 1231 0001 301 710
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)