Vịnh cổ luận thời

Tác giả: Giảng viên Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ)
Đại học Khánh Hòa

過 海 遊 雲 處
看 地 見 人 間

Phiên âm 

(1) Quá hải du vân xứ
Khán địa kiến nhân gian.

Dịch nghĩa

Vượt biển, rong chơi khắp trời mây
Ngắm cảnh, xem đời nơi nhân thế.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Vinh Co Thoi Luan 1

 

Bài 2:

天 高 青 弌 色
梅 老 白 多 花

Phiên âm

(2) Thiên cao thanh nhất sắc
Mai lão bạch đa hoa.

Dịch nghĩa

Bầu trời cao một màu xanh thẳm
Cội mai già nở trắng đầy bông.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Vinh Co Thoi Luan 2

Tác giả: Giảng viên Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ)
Đại học Khánh Hòa

***

(1)(2) Những sáng tác với tính chất “vịnh cổ luận thời” (chữ dùng của tác giả).
* Hình ảnh do chính tác giả chụp từ những cổ vật (1- Hồ lô, vẽ Bát tiên quá hải, thời Thanh, triều Khang Hi (1662-1722); 2 – Bình vuông tai voi, vẽ mai trắng, thời Thanh, triều Càn Long (1735 – 1796))

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *