Thông báo tuyển sinh Tiến sĩ, Thạc sĩ Phật học năm 2022

tapchinghiencuuphathoc.vn Thong bao tuyen sinh Tien si HVPGVN tai Tp 1 scaled tapchinghiencuuphathoc.vn Thong bao tuyen sinh Tien si HVPGVN tai Tp 2 scaled tapchinghiencuuphathoc.vn Thong bao tuyen sinh Tien si HVPGVN tai Tp 3 scaled

 

tapchinghiencuuphathoc.vn Thong bao tuyen sinh Thac si HVPGVN tai TpHCM Page 1 scaled tapchinghiencuuphathoc.vn Thong bao tuyen sinh Thac si HVPGVN tai TpHCM Page 2 scaled tapchinghiencuuphathoc.vn Thong bao tuyen sinh Thac si HVPGVN tai TpHCM Page 3 scaled

 

 

 

 

GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
STK: 1231 0001 301 710
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *