Thơ chữ Hán: Tiêu Dao, Duyên

Tác giả: Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ)
Đại học Khánh Hòa

Bài 1:
逍 遙
世 事 眼 前 去
天 天 太 逍 遙
看 古 生 多 意
感 福 我 忘 勞

Phiên âm

TIÊU DAO (1)
Thế sự nhãn tiền khứ
Thiên thiên thái tiêu dao
Khán cổ sinh đa ý
Cảm phúc ngã vong lao.

Dịch nghĩa

AN NHÀN TỰ TẠI
Chuyện đời trôi qua trước mắt
Ngày ngày cứ an nhàn
Ngắm cổ vật lại thêm nhiều ý nghĩ
Cảm thấy may mắn và quên hết những nhọc nhằn.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Bai tho chu Han Tieu Dao Duyen 1

Bài 2:

古 玩 幾 百 年
不 易 誰 可 得
福 到 為 天 持
緣 回 因 心 剋

Phiên âm

DUYÊN (2)
Cổ ngoạn kỉ bách niên
Bất dị thùy khả đắc
Phúc đáo vị thiên trì
Duyên hồi nhân tâm khắc.

Dịch nghĩa

DUYÊN
Cổ vật mấy trăm năm
Không dễ để ai có thể sở hữu
Phước đến vì trời phù trợ
Duyên gặp lại vì lòng đã hẹn ước.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Bai tho chu Han Tieu Dao Duyen 2

Tác giả: Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ)
Đại học Khánh Hòa

***

(1)(2) Những sáng tác với tính chất “vịnh cổ luận thời” (chữ dùng của tác giả).
* Hình ảnh do chính tác giả chụp từ những cổ vật (1- Ấm đầu gà, men lục, thời Hán – Lục Triều, thế kỷ 2 Trước CN – thế kỷ 6 ; 2- Bình Tỳ bà men huyết, trang trí sen uyên ương, thời Nguyên, thế kỷ 13 – 14).

GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
STK: 1231 0001 301 710
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *