Thơ chữ Hán: Tiền Duyên, Tư Tích Sự

Tác giả: Giảng viên Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ)
Đại học Khánh Hòa

Bài 1:
前 緣
酒 杯 紅 似 血
弌 飲 我 足 閒
前 緣 物 會 到
欲 得 尋 亦 難

Phiên âm

TIỀN DUYÊN (1)
Tửu bôi hồng tự huyết
Nhất ẩm ngã túc nhàn
Tiền duyên vật hội đáo
Dục đắc tầm diệc nan.

Dịch nghĩa

DUYÊN TIỀN KIẾP
Chén rượu đỏ như huyết
Mỗi khi uống cũng đủ thấy nhàn
Duyên tiền định thì vật sẽ tự tìm đến
Mong sở hữu được, cũng khó mà tìm ra.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Bai tho chu Han Tien Duyen Tu Tich Su 1

Bài 2:
思 昔 事
賞 壺 思 昔 事
古 史 又 歸 回
世 事 似 流 水
有 盛 必 衰 頹

Phiên âm

TƯ TÍCH SỰ (2)
Thưởng hồ tư tích sự
Cổ sử hựu quy hồi
Thế sự tự lưu thủy
Hữu thịnh tất suy đồi.

Dịch nghĩa

HOÀI NIỆM TÍCH XƯA
Ngắm chiếc ấm mà nhớ tích xưa
Quá khứ lại quay trở về
Thế sự như dòng nước
Có thịnh ắt có suy tàn.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Bai tho chu Han Tien Duyen Tu Tich Su 2

Tác giả: Giảng viên Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ) – Đại học Khánh Hòa

———-

(1)(2) Những sáng tác với tính chất “vịnh cổ luận thời” (chữ dùng của tác giả).
* Hình ảnh do chính tác giả chụp từ những cổ vật (tước thời Minh, ấm thời Nguyên) trong bộ sưu tập cá nhân của tác giả.

GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
STK: 1231 0001 301 710
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *