Thơ chữ Hán: Thiên Long, Tưởng Hạc

Tác giả: Giảng viên Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ)
Đại học Khánh Hòa

Bài 1:

天龍
猛 力 如 風 雨
威 儀 似 神 靈
天 龍 而 出 世
自 古 帝 王 生

Phiên âm

THIÊN LONG (2)
Mãnh lực như phong vũ
Uy nghi tự thần linh
Thiên long nhi xuất thế
Tự cổ đế vương sinh.

Dịch nghĩa

RỒNG TRỜI
Sức mạnh như mưa gió
Uy nghi tựa thần linh
Mỗi khi rồng trời xuất hiện
Tự ngàn xưa luôn sinh ra bậc đế vương.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Bai tho chu Han Thien long Tuong hac 1

Bài 2:

想 鶴
仙 鳥 元 骨 格
不 凡 自 風 姿
見 影 懷 古 事
想 鶴 思 昔 人

Phiên âm

TƯỞNG HẠC (2)
Tiên điểu nguyên cốt cách
Bất phàm tự phong tư
Kiến ảnh hoài cổ sự
Tưởng hạc tư tích nhân.

Dịch nghĩa

NGHĨ VỀ CHIM HẠC
Vốn mang cốt cách của loài chim tiên
Tự phong thái toát lên vẻ thoát tục
Nhìn thấy hình bóng cũng gợi lên bao tích cũ
Nghĩ về chim hạc lại nhớ đến người xưa.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Bai tho chu Han Thien long Tuong hac 2

Tác giả: Giảng viên Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ)
Đại học Khánh Hòa

——

* Hình ảnh do chính tác giả chụp từ những cổ vật (1- đĩa rồng thời Minh, triều Vĩnh Lạc, thế kỷ 15; 2- bát dáng nón, men ảnh thanh, thời Nam Tống, thế kỷ 12 – 13) trong bộ sưu tập cá nhân của tác giả.

GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
STK: 1231 0001 301 710
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *