Thơ chữ Hán: Nhàn Hạc, Cô Phàm

Giảng viên Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ)
Đại học Khánh Hòa

Bài 1:

閒 鶴
白 鶴 飛 慢 慢
青 海 動 茫 茫
日 日 而 不 倦
年 年 悠 悠 閒

Phiên âm

NHÀN HẠC
Bạch hạc phi mạn mạn
Thanh hải động mang mang
Nhật nhật nhi bất quyện
Niên niên du du nhàn.

Dịch nghĩa

HẠC NHÀN
Bạch hạc bay chầm chậm
Biển xanh sóng vỗ mênh mông
Ngày ngày hạc bay không biết mỏi
Năm tháng vẫn rong chơi nhàn.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Bai tho chu Han Rang chieu 1

Bài 2:

孤 帆
河 流 長 至 海
兩 岸 落 瓣 飛
孤 帆 當 風 雨
不 知 到 何 時

Phiên âm

CÔ PHÀM
Hà lưu trường chí hải
Lưỡng ngạn lạc biện phi
Cô phàm đương phong vũ
Bất tri đáo hà thì?

Dịch nghĩa

CÁNH BUỒM LẺ LOI
Sông chảy dài đến biển
Hai bên bờ những cánh hoa bay
Cánh buồm lẻ loi đang đương đầu mưa gió
Không biết lúc nào có thể đến được nơi ?

Tác giả: Giảng viên Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ), Đại học Khánh Hòa

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *