Thơ chữ Hán: Ngự Bạch

Tác giả: Giảng viên Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ)
Đại học Khánh Hòa

御 白 瓷
寶 玉 色 顯 如 冰 雪
白 瓷 光 發 似 明 珠
自 古 無 雙 天 下 愛
百 年 弌 品 世 間 求

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Bai tho chu Han Ngu Bach

Phiên âm

NGỰ BẠCH TỪ (2)
Bảo ngọc sắc hiển như băng tuyết
Bạch từ quang phát tự minh châu.
Tự cổ vô song thiên hạ ái
Bách niên nhất phẩm thế gian cầu.

Dịch nghĩa

SỨ TRẮNG NGỰ
Ngọc quý màu sắc hiện rõ như băng tuyết
Sứ trắng ánh sáng phát ra giống minh châu
Từ ngàn xưa đã đứng đầu trong sự yêu thích của thiên hạ
Mãi mãi vẫn là dòng sứ kinh điển mà thế gian săn tìm.

Tác giả: Giảng viên Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ)
Đại học Khánh Hòa

***

Hình ảnh do chính tác giả chụp từ cổ vật trong bộ sưu tập cá nhân của tác giả: Đĩa ngự men trắng, chạm khắc long vân, thời Minh, triều Vĩnh Lạc (1402 – 1424).

GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
STK: 1231 0001 301 710
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *