Thơ chữ Hán: Ngọc Đỉnh, Diệu Sắc

Tác giả: Giảng viên Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ)
Đại học Khánh Hòa

Bài 1:

玉 鼎
玉 鼎 自 威 儀
靈 氣 歸 聚 會
看 鼎 心 清 淨
想 到 聖 人 回

Phiên âm

NGỌC ĐỈNH (1)
Ngọc đỉnh tự uy nghi
Linh khí quy tụ hội
Khán đỉnh tâm thanh tịnh
Tưởng đáo thánh nhân hồi.

Dịch nghĩa

ĐỈNH NGỌC
Đỉnh ngọc tự toát ra vẻ uy nghi
Khí thiêng như hội tụ về
Ngắm đỉnh khiến lòng được thanh tịnh
Lại nghĩ thánh nhân như đang trước mặt.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Bai tho chu Han Ngoc Dinh Dieu Sac 1

Bài 2:

妙色
色 彩 真 奇 妙
何 知 叫 正 名
千 秋 還 絕 色
弌 生 欲 得 成

Phiên âm

DIỆU SẮC (2)
Sắc thái chân kì diệu
Hà tri khiếu chính danh
Thiên thu hoàn tuyệt sắc
Nhất sinh dục đắc thành.

Dịch nghĩa

SẮC MÀU KÌ DIỆU
Màu sắc quả là diệu kì
Ai biết gọi sao cho đúng tên?
Ngàn năm vẫn tuyệt đẹp
Một đời sưu tầm, mong được sở hữu sắc men này.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Bai tho chu Han Ngoc Dinh Dieu Sac 2

Tác giả: Giảng viên Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ)
Đại học Khánh Hòa

***

(1)(2) Những sáng tác với tính chất “vịnh cổ luận thời” (chữ dùng của tác giả).
* Hình ảnh do chính tác giả chụp từ cổ vật trong bộ sưu tập cá nhân của tác giả: 1- Đỉnh ba chân, men ngọc Long Tuyền, thời Nguyên, thế kỷ 13 – 14 ; 2- Mai bình, Quân diêu hồng, thời Tống, thế kỷ 10 – 11.

GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
STK: 1231 0001 301 710
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *