Thơ chữ Hán: Nghĩ về Phật hoàng, Mê muội cố chấp

Bài 1: Nghĩ về Phật hoàng

想 佛 黃
蓮 甌 看 想 祖 竹 林
明 君 弍 次 勝 凶 讎
高 僧 弌 等 成 正 覺
禪 門 帝 業 兩 千 秋

Phiên âm

TƯỞNG PHẬT HOÀNG
Liên âu[1] khán tưởng Tổ Trúc Lâm[2]
Minh quân nhị thứ thắng hung thù
Cao tăng nhất đẳng thành chánh giác
Thiền môn đế nghiệp lưỡng thiên thu.

Dịch nghĩa

NGHĨ VỀ PHẬT HOÀNG
Ngắm chiếc âu sen lòng nghĩ đến Tổ Trúc Lâm
Bậc minh quân đã hai lần chiến thắng kẻ thù xâm lược
Vị cao tăng đứng đầu, đắc quả Phật
Cả sự nghiệp đế vương và tu hành mãi mãi lưu danh.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Tho chu Han Nghi ve Phat hoang Me muoi co chap 2

Bài 2: Mê muội cố chấp

執 迷
佛 法 說 無 常
經 談 無 色 相
而 時 爲 末 世
執 迷 取 悲 傷

Phiên âm

CHẤP MÊ
Phật pháp thuyết vô thường
Kinh đàm vô sắc tướng
Nhi thời vi mạt thế
Chấp mê thủ bi thương.

Dịch nghĩa

MÊ MUỘI CỐ CHẤP
Phật pháp thuyết về lẽ vô thường
Kinh đã dạy về vô sắc tướng
Mà nay đang thời mạt pháp
Mê muội, cố chấp sẽ chuốc lấy thêm nhiều khổ đau.

Giảng viên Nguyễn Thanh Huy – Đại học Khánh Hòa

————————–

[1] Bài thơ này có sự liên tưởng từ hình ảnh “kim âu” trong hai câu thơ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông:
Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã/ Sơn hà thiên cổ điện kim âu (社稷兩回勞石馬/ 山河千古奠金甌 ).
[2] Phật Hoàng Trần Nhân Tông (陳仁宗, 1258-1308), người đã sáng lập Thiền phái Trúc Lâm nên được nhân dân gọi là Sơ Tổ Trúc Lâm hoặc Tổ Trúc Lâm để phân biệt với Nhị tổ Pháp Loa (法螺 , 1284-1330) và Tam tổ Huyền Quang (玄光 , 1254-1334).

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *