Thơ chữ Hán: Kiến xuân quang

Tác giả: Nguyễn Thanh Huy – Đại học Khánh Hòa

見 春 光
風 吹 雨 打 月 月 長
本 受 枝 當 季 季 延
忽 見 春 光 回 暖 氣
黃 梅 開 早 弌 枝 花

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Bai tho chu Han Kien Xuan Quang

Phiên âm

KIẾN XUÂN QUANG (1)
Phong xuy vũ đả nguyệt nguyệt trường
Bản thụ chi đương quý quý diên
Hốt kiến xuân quang hồi noãn khí
Hoàng mai khai tảo nhất chi hoa.

Dịch nghĩa

THẤY NẮNG XUÂN
Gió thổi mưa dập ngày tháng dài
Gốc phải hứng chịu, cành phải đương đầu suốt cả năm
Chợt thấy nắng xuân mang hơi ấm trở lại
Mai vàng đã kịp nở một nhành hoa.

Tác giả: Nguyễn Thanh Huy – Đại học Khánh Hòa

***
(1) Những sáng tác với tính chất “vịnh cổ luận thời” (chữ dùng của tác giả).
(2) Hình ảnh do chính tác giả chụp từ cổ vật trong bộ sưu tập cá nhân của tác giả : Bình cổ cao, men vàng, vẽ mai trắng, thời Thanh, triều Càn Long (1735 – 1796)

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *