Thơ chữ Hán: Đa Sắc, Hắc Bạch

Tác giả: Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ)
Đại học Khánh Hòa

Bài 1:
多 色
世 界 本 多 色
異 別 作 足 豐
非 族 是 上 等
相 生 弌 大 同

Phiên âm

ĐA SẮC (1)
Thế giới bản đa sắc
Dị biệt tác túc phong
Phi tộc thị thượng đẳng
Tương sinh nhất đại đồng.

Dịch nghĩa

ĐA SẮC
Thế giới vốn nhiều màu sắc
Chính sự khác biệt làm nên sự phong phú
Không có bất kì dân tộc nào là thượng đẳng
Hãy cùng chung sống trong hòa bình, an lạc.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Bai tho chu Han Da Sac Hac Bach 1

Bài 2:
黑 白
黑 白 自 相 反
善 惡 本 不 同
兩 極 雙 存 在
血 戰 惡 敗 亡

Phiên âm

HẮC BẠCH (2)
Hắc bạch tự tương phản
Thiện ác bản bất đồng
Lưỡng cực song tồn tại
Huyết chiến ác bại vong.

Dịch nghĩa

TRẮNG ĐEN
Trắng đen tự khắc trái ngược nhau
Thiện ác vốn dĩ khác biệt
Hai cực luôn cùng tồn tại
Nhưng cái ác sẽ bại vong trong huyết chiến.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Bai tho chu Han Da Sac Hac Bach 2

Tác giả: Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ)- Đại học Khánh Hòa

(1)(2) Những sáng tác với tính chất “vịnh cổ luận thời” (chữ dùng của tác giả).
* Hình ảnh do chính tác giả chụp từ những cổ vật (Hũ men tam thái, thời Đường, thế kỷ 7- 9; Bình vuông tai voi, men đen kính, thời Thanh, triều Càn Long – thế kỷ 18) trong bộ sưu tập cá nhân của tác giả.

GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
STK: 1231 0001 301 710
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *