Thơ chữ Hán: Dạ Nhàn, Thưởng Liên Trà

Tác giả: Giảng viên Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ)
Đại học Khánh Hòa

Bài 1:
夜 閒
白 梅 開 夜 半
古 玩 對 寂 間
酒 香 催 飲 盡
作 詩 感 清 閒

Phiên âm

DẠ NHÀN (1)
Bạch mai khai dạ bán
Cổ ngoạn đối tịch gian
Tửu hương thôi ẩm tận
Tác thi cảm thanh nhàn.

Dịch nghĩa

ĐÊM NHÀN
Mai trắng nở giữa đêm
Cổ ngoạn đối không gian tĩnh mịch
Rượu toả hương giục lòng uống cạn
Hứng làm thơ, cảm thấy thanh nhàn.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Bai tho chu Han Da Nhan thuong lien tra 1

Bài 2:
賞 蓮 茶
蓮 花 在 心 開
茶 水 清 至 盡
見 蓮 如 水 月
乾 盞 弌 金 花

Phiên âm

THƯỞNG LIÊN TRÀ (2)
Liên hoa tại tâm khai
Trà thủy thanh chí tận
Kiến liên như thủy nguyệt
Can trản nhất kim hoa.

Dịch nghĩa

THƯỞNG THỨC TRÀ SEN
Sen nở ở trong lòng
Nước trà trong đến tận cùng
Nhìn thấy hoa sen như trăng nước
Uống cạn chén bỗng một hoa vàng hiện ra.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Bai tho chu Han Da Nhan thuong lien tra 2

(1)(2) Những sáng tác với tính chất “vịnh cổ luận thời” (chữ dùng của tác giả).
* Hình ảnh do chính tác giả chụp từ những cổ vật (mai bình thời Thanh – thế kỷ 18; chén trà vẽ vàng thời Tống – thế kỷ 12-13 ) trong bộ sưu tập cá nhân của tác giả.

GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
STK: 1231 0001 301 710
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *