Thơ chữ Hán: Cảm vọng, Khán tịch dương

感 望
萬 物 元 易 換
百 星 本 遷 移
王 朝 無 長 久
唯 雲 永 流 之

Phiên âm

CẢM VỌNG
Vạn vật nguyên dịch hoán
Bách tinh bản thiên di
Vương triều vô trường cửu
Duy vân vĩnh lưu chi.

Dịch nghĩa

CẢM XÚC TRÔNG XA
Vạn vật vốn luôn biến đổi
Tinh tú dịch chuyển không ngừng
Không có triều đại nào là vĩnh cửu
Chỉ còn mây vẫn mãi mãi trôi đi.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Bai tho chu Han Nang chieu 1

看 夕 陽
黃 昏 回 長 海
夕 陽 照 遠 天
雲 間 紅 紅 色
忽 見 樂 景 前

Phiên âm

KHÁN TỊCH DƯƠNG
Hoàng hôn hồi trường hải
Tịch dương chiếu viễn thiên
Vân gian hồng hồng sắc
Hốt kiến lạc cảnh tiền.

Dịch nghĩa

NGẮM NẮNG CHIỀU
Hoàng hồn trở về trải dài trên mặt biển
Nắng chiều chiếu sáng phía trời xa
Không gian phủ khắp màu mây đỏ
Chợt thấy vui thích trước cảnh này.

Nguyễn Thanh Huy (Cư sĩ Duy Huệ) – Đại học Khánh Hòa

GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
STK: 1231 0001 301 710
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *