Tạp chí Nghiên cứu Phật học được cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN

Ngày 22/09/2020, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia – Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN cho 2 xuất bản phẩm: Tạp chí Nghiên cứu Phật học và Tạp chí Nghiên cứu Phật học điện tử, theo Quyết định số 28/TTKHCN-ISSN.

Ma so ISSN 3

Tạp chí Nghiên cứu Phật học có Mã số ISSN: 2734-9187 và Tạp chí Nghiên cứu Phật học điện tử có Mã số ISSN: 2734-9195.

Năm 1990, GHPGVN xuất bản Nội san Nghiên cứu Phật học để đăng tải các công trình nghiên cứu Phật học và là diễn đàn của tăng, ni, phật tử trong công tác học thuật và nghiên cứu Phật học. Đến năm 1997, Nội san chuyển thành Tạp chí Nghiên cứu Phật học có giấy phép xuất bản do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp phép.

Ma so ISSN

Trong 30 năm qua, Tạp chí đã có nhiều cải tiến về nội dung và hình thức. Hợp tác và trao đổi nghiên cứu về Phật học và các vấn đề liên hệ với các các Viện nghiên cứu, các Học viện, trung tâm nghiên cứu Phật giáo trong và ngoài nước; đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí, xuất bản, các tổ chức, nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm phát triển Tạp chí trên cơ sở tôn chỉ, mục đích và theo quy định của pháp luật; tổ chức mạng lưới cộng tác viên, thu hút các cây viết chuyên sâu về lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng Phật học.

Tháng 11 năm 2020, Tạp chí NCPH kỷ niệm 30 năm thành lập xuất bản Tạp chí Nghiên cứu Phật học số đầu tiên.

Tạp chí hiện tại phát hành 2 tháng/1 số, in giấy couche, 4 màu, kích thước 20×28 cm, số trang từ 68-80 trang. Tạp chí đăng tải các bài nghiên cứu khoa học về Phật học, giúp các quý tăng, ni, học giả nghiên cứu, trao đổi và cùng nhau phổ biến tri thức Phật pháp.

Anh Minh

Thẻ tìm kiếm:

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *