Sống một mình

Trưởng lão Thích Thông Lạc
Trích: Mười hai cửa vào đạo

Người ta sống một mình thường ít ai chịu nổi vì quá buồn bã cô đơn, nhưng tại sao như vậy thì ít ai hiểu nguyên nhân nào. Chúng ta hãy nghe đức Phật dạy: “Bị thất kiết sử và ngũ triền cái là không sống một mình được”. (168 Tương Ưng tập IV)

Đúng vậy, con người sống một mình thường không chịu nỗi cô đơn buồn bã là do ngũ triền cái và bảy kiết sử.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Song mot minh

NGŨ TRIỀN CÁI gồm có:
1- Tham triền cái
2- Sân triền cái
3- Si triền cái
4- Mạn triền cái
5- Nghi triền cái

BẢY KIẾT SỬ gồm có:
1- Ái kiết sử
2- Sân kiết sử
3- Kiến kiết sử
4- Nghi kiết sử
5- Mạn kiết sử
6- Hữu tham kiết sử
7- Vô minh kiết sử

Chính con người luôn luôn chịu nhiều khổ đau là do ngũ triền cái và thất kiết sử. Muốn giải thoát như Phật và những bậc A La Hán thì đoạn trừ tận gốc ngũ triền cái và thất kiết sử. Khi đoạn trừ gốc ngũ triền cái và thất kiết sử thì chúng ta chứng đạo. Nhưng muốn đoạn trừ nó phải bằng phương pháp gì?

Bằng pháp trí và tùy trí, PHÁP TRÍ là sự hiểu biết thông suốt chánh Phật pháp bằng trí tuệ, còn TÙY TRÍ là pháp tu tập DẪN TÂM VÀO ĐẠO (xin quý vị nghiên cứu lại tập sách “Những Lời Tâm Huyết” thì sẽ rõ pháp dẫn tâm, nhờ có tu tập dẫn tâm như vậy thì NGŨ TRIỀN CÁITHẤT KIẾT SỬ sẽ bị đoạn trừ tận gốc).

Trên bước đường tu tập cần phải có sự kiên gan bền chí, nếu thiếu sự kiên gan bền chí thì tu hành chẳng bao giờ có sự giải thoát, quý vị nên nhớ!

Trưởng lão Thích Thông Lạc
Trích: Mười hai cửa vào đạo

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *