Trang chủ Giáo HộiCác kỳ Đại hội Phê chuẩn Hiến chương sửa đổi Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ II – Nhiệm kỳ 1987-1992

Phê chuẩn Hiến chương sửa đổi Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ II – Nhiệm kỳ 1987-1992

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhận thấy những điểm sửa đổi trong Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là phù hợp với pháp luật. Ghi nhận Hiến chương (sửa đổi) đó và thành phần nhân sự lãnh đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.Vậy, thông báo để Giáo hội tiện hoạt động.

Tác giả:
VĂN PHÒNG 
HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 1866-NC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 1988

                                                                                      

Kính gửi: BAN TÔN GIÁO CỦA CHÍNH PHỦ

V/v Hiến chương sửa đổi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Theo đề nghị của Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (văn thư số 01-CV/PG ngày 30-7-1987), của Ban Tôn giáo của Chính phủ (công văn số 40-TG/CP ngày 21-11-1987), về việc xin phê chuẩn Hiến chương sửa đổi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhận thấy những điểm sửa đổi trong Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là phù hợp với pháp luật và uỷ nhiệm Ban Tôn giáo của Chính phủ thông báo cho Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động.

Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng xin báo Ban Tôn giáo của Chính phủ biết và thực hiện.

Đồng kính gửi:
– Hội đồng trị sự Trung ương GHPGVN
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG HĐBT
HỒ NGỌC NHƯỜNG
(ấn ký)

—————————————————

BAN TÔN GIÁO CỦA
CHÍNH PHỦ
Số: 1866- NC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-
Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 1988

Kính gửi: HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

V/v GHPGVN xin phê chuẩn Hiến chương (sửa đổi)
và báo cáo thành phần nhân sự lãnh đạo Trung ương Giáo hội

Phúc văn thư số 01/CV-PG ngày 20-10-1987 của Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trình Hội đồng Bộ trưởng Hiến chương (sửa đổi) và thành phần nhân sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Đại hội lần thứ II của Giáo hội thông qua và suy cử.

Thừa uỷ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (tại công văn số 1886, NC ngày 04-8-1988), Ban Tôn giáo của Chính phủ thông báo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng như sau:

– Căn cứ Luật số 102-SL-L004, ngày 20-5-1957 của Nhà nước quy định quyền lập Hội, Hội đồng Bộ trưởng đã có quyết định cho phép thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Quyết định số 03-BT ngày 29-12-1981)

– Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhận thấy những điểm sửa đổi trong Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là phù hợp với pháp luật. Ghi nhận Hiến chương (sửa đổi) đó và thành phần nhân sự lãnh đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.Vậy, thông báo để Giáo hội tiện hoạt động.

Đồng kính gửi:
– Hội đồng Bộ trưởng “để báo cáo”
– Văn phòng Hội Đồng Bộ trưởng (V8)
– Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố “để biêt”
– Lưu
T/M BAN TÔN GIÁO
CỦA CHÍNH PHỦ
Trưởng ban
NGUYỄN QUANG HUY
(ấn ký)

Trích theo tài liệu: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội (1981 – 2012) – Nhà xuất bản Tôn giáo 2012.
Người thực hiện: Nguyễn Đại Đồng

Print Friendly, PDF & Email
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT


Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Logo Tap Chi Ncph 20.7.2023 Trang

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 66880914 335 013

Email: tapchincph@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Phòng số 7 dãy Tây Nam – Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM.

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 298/GP-BTTTT NGÀY 13/06/2022

Tạp chí Nghiên cứu Phật học (bản in): Mã số ISSN: 2734-9187
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (điện tử): Mã số ISSN: 2734-9195

THÔNG TIN TÒA SOẠN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu

PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương

PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện

Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng TS Thích Thanh Điện

Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP

Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Cư sĩ Giới Minh

Quý vị đặt mua Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ Tòa soạn, giá 180.000đ/1 bộ. Bạn đọc ở Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 6684 6688 | 0914 335 013 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Tài khoản: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

Phương danh cúng dường

Chia sẻ bài viết