Kiếp nhân sinh

Tác giả: HT.Thích Từ Thông
Hiệu: Như Huyễn thiền sư
Trích trong: Ngón Tay Chỉ Trăng 1 (Trực chỉ đề cương)
Uy cao hơn Phật để rồi coi!
Danh vị giàu sang rốt cũng toi!
Suốt kiếp tay sai ăn… ngủ… ỉ… a!
Ưu bi sầu nộ tợ con thoi!
Đồi Tà Dương
21 giờ, ngày 14/7/2009
22 tháng 5 Kỷ Sửu
Tapchinghiencuuphathoc.vn Kiep Nhan Sinh 1
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Ảnh: St
TRỰC CHỈ ĐỀ CƯƠNG
Đệ tử Phật mà có “Uy” đã nói lên sự sai trái từ căn bản. Vậy mà thời nay, thế kỷ 21 có không ít tu sĩ Phật giáo hả hê thỏa mãn cái uy của mình trong bản đạo, bản môn, thậm chí có uy trong xã hội…
Phật vốn là KHẤT SĨ, kể từ ngày rời bỏ vương cung cho đến khi thành Phật, rồi đến lúc tịch diệt tại rừng Ta la song thọ vẫn là KHẤT SĨ.
Đệ tử Phật mà có “Uy”, vừa nghe, người trí biết cái ông ấy là người thế nào rồi!
Ai cũng biết! Thành Phật, có được Bồ đề, Niết bàn Vô thượng, do Hoàng tử bỏ hết “Uy”, bỏ giàu sang, bỏ danh vị, bỏ quốc thành thê tử… mà được quả Vô Thượng Chánh Biến Tri Giác ấy.
Tu sĩ đệ tử Phật ngày nay là những hạng người gì mà “uy cao hơn Phật”?
Uy cao hơn Phật để vào luồn ra cúi với ai đây? Làm tay sai cho ai đây ? Cho ăn mặc ở ngủ ỉ..a… vậy là bằng lòng lắm rồi sao? Sống trong ưu bi sầu khổ, giận dữ, u mê mà cam tâm vui… nhận được ư…?
Người tu sĩ thường xuyên nên tự hỏi: Ta là ai? Ta còn là xuất gia con Phật nữa không ? Hiện tại ta đang làm gì…?
Tác giả: HT.Thích Từ Thông
Hiệu: Như Huyễn thiền sư
Trích trong: Ngón Tay Chỉ Trăng 1 (Trực chỉ đề cương)
Thẻ tìm kiếm: / /
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
STK: 1231 0001 301 710
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *