Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ Phật học năm 2022

Tap chi Nghien cuu Phat hoc HVPGVN tai HN tuyen sinh TS Ths 1 Tap chi Nghien cuu Phat hoc HVPGVN tai HN tuyen sinh TS Ths 2 Tap chi Nghien cuu Phat hoc HVPGVN tai HN tuyen sinh TS Ths 3 Tap chi Nghien cuu Phat hoc HVPGVN tai HN tuyen sinh TS Ths 4 Tap chi Nghien cuu Phat hoc HVPGVN tai HN tuyen sinh TS Ths 5 Tap chi Nghien cuu Phat hoc HVPGVN tai HN tuyen sinh TS Ths 6

GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
STK: 1231 0001 301 710
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *