Hai bài thơ chữ Hán về Đạo Thầy và Trò

Bài 1:
見 我 師
回 鄉 見 我 師
他 今 已 白 頭
相 見 不 能 說
相 感 別 亦 難

Phiên âm

KIẾN NGÃ SƯ
Hồi hương kiến ngã sư
Tha kim dĩ bạch đầu
Tương kiến bất năng thuyết
Tương cảm biệt diệc nan.

Dịch nghĩa

GẶP THẦY TÔI
Về quê, gặp lại thầy tôi
Nay mái tóc thầy đã bạc trắng
Thầy trò nhìn nhau mà không nói nên lời
Cùng dâng trào cảm xúc và thật khó khi phải nói lời chia tay.

Tap chi Nghien cuu Phat hoc Ba bai tho chu Han Dao Thay Tro 1

Bài 2:
徒 道
師 徒 恩 義 重
成 道 早 立 功
榮 華 和 富 貴
留 心 義 莫 忘

Phiên âm

ĐỒ ĐẠO
Sư đồ ân nghĩa trọng
Thành đạo tảo lập công
Vinh hoa hòa phú quý
Lưu tâm nghĩa mạc vong.

Dịch nghĩa

ĐẠO HỌC TRÒ
Thầy trò ân nghĩa sâu nặng
Thành tài sớm lập công danh
Sống đời vinh hoa phú quý
Khắc ghi lòng chữ Nghĩa đừng quên.

Giảng viên Nguyễn Thanh Huy – Đại học Khánh Hòa

GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
STK: 1231 0001 301 710
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *