Trang chủ Giáo Hội Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh Nhiệm kỳ 2002-2007

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh Nhiệm kỳ 2002-2007

Pháp chủ: Hòa thượng Thích Tâm Tịch / Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tịnh / Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hòa thượng Thích Phổ Tuệ / Phó Pháp chủ Hòa thượng Thạch Xom / Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Kim Minh / Phó Pháp chủ: Hòa thượng Danh Nhưỡng / Phó Thư ký: Hòa thượng Thích Đức Nghiệp / Phó Thư ký: Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh

Tác giả:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
Nhiệm kỳ 2002 – 2007

A. BAN THƯỜNG TRỰC

Pháp chủ: Hòa thượng Thích Tâm Tịch
Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tịnh
Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
Phó Pháp chủ Hòa thượng Thạch Xom
Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Kim Minh
Phó Pháp chủ: Hòa thượng Danh Nhưỡng
Phó Thư ký: Hòa thượng Thích Đức Nghiệp
Phó Thư ký: Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh

B. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

1) Hòa thượng Thích Giải An – Quảng Ngãi
2) Hòa thượng Thích Bảo An – Bình Định
3) Hòa thượng Thích Tắc An – TP Hồ Chí Minh
4) Hòa thượng Thích Thanh Bích – Hà Tây
5) Hòa thượng Thích Thiện Bình – Khánh Hòa
6) Hòa thượng Thích Minh Châu – TP Hồ Chí Minh
7) Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh – Hà Nội
8) Hòa thượng Thích Thạch Chương – Cần Thơ
9) Hòa thượng Trần Dạnh – Trà Vinh
10) Hòa thượng Thích Hoá Duyên – Long An
11) Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Bắc Ninh
12) Hòa thượng Thích Chánh Đạo – An Giang
13) Hòa thượng Thích Quảng Đạo – Long An
14) Hòa thượng Thích Thanh Đạt – Hà Nam
15) Hòa thượng Thích Đạt Đồng – Long An
16) Hòa thượng Thích Trí Giác – Đà Nẵng
17) Hòa thượng Thích Tâm Giác – TP Hồ Chí Minh
18) Hòa thượng Thích Thanh Hanh – Hưng Yên
19) Hòa thượng Thạch Hanh – Vĩnh Long
20) Hòa thượng Thích Huệ Hải – TP Hồ Chí Minh
21) Hòa thượng Thích Giác Hải – TP Hồ Chí Minh
22) Hòa thượng Thích Tánh Hải – Lâm Đồng
23) Hòa thượng Thích Mật Hạnh – Bình Định
24) Hòa thượng Thích Thanh Hào – Ninh Bình
25) Hòa thượng Thích Huệ Hiển – TP Hồ Chí Minh
26) Hòa thượng Thích Chơn Huệ – Tiền Giang
27) Hòa thượng Thích Phát Huệ – Vĩnh Long
28) Hòa thượng Thích Đồng Huy – Bà Rịa-Vũng tàu
29) Hòa thượng Thích Huyền Hy – Khánh Hòa
30) Hòa thượng Thích Thiện Khải – Đồng Nai
31) Hòa thượng Thích Vĩnh Khương – TP Hồ Chí Minh
32) Hòa thượng Thích Thanh Kỳ – Thái Bình
33) Hòa thượng Thích Huệ Lạc – Tây Ninh
34) Hòa thượng Thích Minh Luân – Hải Dương
35) Hòa thượng Thích Quảng Luân – Bắc Giang
36) Hòa thượng Thích Vĩnh Lưu – Phú Yên
37) Hòa thượng Thích Phước Minh – Cần Thơ
38) Hòa thượng Thích Kim Minh – Bà Rịa-Vũng Tàu
39) Hòa thượng Thích Đổng Minh – Khánh Hòa
40) Hòa thượng Thích Từ Mãn – Lâm Đồng
41) Hòa thượng Thích Trí Nhãn – Quảng Nam
42) Hòa thượng Thích Thanh Nhân – Hà Tây
43) Hòa thượng Thích Hộ Nhẫn – Huế
44) Hòa thượng Thích Giác Nhường – Cần Thơ
45) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang
46) Hòa thượng Thích Duy Nhựt – TP Hồ Chí Minh
47) Hòa thượng Thích Bửu Nghiêm – Cà Mau
48) Hòa thượng Thích Trí Nghiêm – Khánh Hòa
49) Hòa thượng thích Đức Nghiệp – TP Hồ Chí Minh
50) Hòa thượng Thích Từ Nhơn – TP Hồ Chí Minh
51) Hòa thượng thích Thiện Nhu – Long An
52) Hòa thượng Châu Nhuk – An Giang
53) Hòa thượng Thích Minh Nhuận – TP Hồ Chí Minh
54) Hòa thượng Thích Giác Ngộ – Gia Lai
55) Hòa thượng Thích Đạt Pháp – Long An
56) Hòa thượng Thích Hiển Pháp – TP Hồ Chí Minh
57) Hòa thượng Trần Phiêng – Sóc Trăng
58) Hòa thượng Thích Hoàn Phu – Vĩnh Long
59) Hòa thượng Thích Đức Phương – Thừa Thiên-Huế
60) Hòa thượng Thích Đổng Quang – Gia Lai
61) Hòa thượng Thích Huệ Quang – Khánh Hòa
62) Hòa thượng Thích Diệu Tâm – Đồng Nai
63) Hòa thượng Thích Minh Tâm – Nam Định
64) Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Đồng Tháp
65) Hòa thượng Thích Nhật Tân – Nam Định
66) Hòa thượng Thích Khả Tấn – Thừa Thiên-Huế
67) Hòa thượng Thích Tắc Thành – TP Hồ Chí Minh
68) Hòa thượng Thích Huệ Thành – Bà Rịa-Vũng Tàu
69) Hòa thượng Thích Quang Thể – Đà Nẵng
70) Hòa thượng Thích Huệ Thông – Tiền Giang
71) Hòa thượng Thích Hoằng Thông – Tiền Giang
72) Hòa thượng Thích Giác Thuận – Sóc Trăng
73) Hòa thượng Thích Thanh Thưởng – Nam Định
74) Hòa thượng Thích Chí Tín – Khánh Hòa
75) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – TP Hồ Chí Minh
76) Hòa thượng Thích Tâm Tịch – Hà Nội
77) Hòa thượng Thích Giác Trang – TP Hồ Chí Minh
78) Hòa thượng Thích Tịnh Trí – Bình Thuận
79) Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Hà Tây
80) Hòa thượng Thích Quảng Tuyên – Nam Định
81) Hòa thượng Thích Thanh Tứ – Hà Nội
82) Hòa thượng Thích Thanh Từ – Lâm Đồng
83) Hòa thượng Thích Thiện Từ – Vĩnh Long
84) Hòa thượng Thạch Xom – Trà Vinh

Trích theo tài liệu: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội (1981 – 2012) – Nhà xuất bản Tôn giáo 2012.
Người thực hiện: Nguyễn Đại Đồng

Print Friendly, PDF & Email
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT


Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Logo Tap Chi Ncph 20.7.2023 Trang

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 66880914 335 013

Email: tapchincph@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Phòng số 7 dãy Tây Nam – Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM.

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 298/GP-BTTTT NGÀY 13/06/2022

Tạp chí Nghiên cứu Phật học (bản in): Mã số ISSN: 2734-9187
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (điện tử): Mã số ISSN: 2734-9195

THÔNG TIN TÒA SOẠN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu

PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương

PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện

Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng TS Thích Thanh Điện

Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP

Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Cư sĩ Giới Minh

Quý vị đặt mua Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ Tòa soạn, giá 180.000đ/1 bộ. Bạn đọc ở Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 6684 6688 | 0914 335 013 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Tài khoản: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

Phương danh cúng dường

Chia sẻ bài viết