Chư tăng Học viện PGVN tại Hà Nội trang nghiêm làm lễ Bố tát, tụng giới định kỳ

Tin, ảnh: Ban Truyền thông Học viện

Căn cứ Tỳ Ni tạng, giới luật đức Phật chế định, sáng ngày 7/11/2022 (14/10/Nhâm Dần), Chư tôn đức Hội đồng Điều hành, quý Thầy cô Văn phòng và gần 500 tăng, ni sinh của Học viện PGVN tại Hà Nội đã trang nghiêm làm lễ Bố tát, tụng giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni theo thông lệ.

Tapchinghiencuuphathoc.vn Chu tang HVPGVN tai HN bo t 4
HT.Thích Thanh Đạt (bên phải) giáo giới đến đại chúng

HT.Thích Thanh Đạt, Uỷ viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện; ĐĐ.Thích Đạo Mẫn, Chánh Văn phòng Học viện, Văn phòng, Ban Quản chúng cùng toàn thể tăng, ni sinh tham dự đông đủ.

Chư tăng tuần tự theo hạ lạp trang nghiêm tự lập tại Thiền đường Tòa Viên Quang. Đại chúng đã thành kính niêm hương bạch Phật, đỉnh lễ Tam bảo và phát lồ sám hối. Chư tăng đã đồng thanh tụng lại các giới luật được đức Phật chế định, tự thúc liễm thân tâm và trang nghiêm Tăng đoàn.

Tapchinghiencuuphathoc.vn Chu tang HVPGVN tai HN bo t 10
Toàn cảnh lễ Bố tát của chư Tăng

Bố tát là ngày định kỳ thuyết giới, các chúng đệ tử của đức Phật tụ hội về một cương giới, tác pháp Yết ma thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của người tu hành nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân tuệ mạng khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Tapchinghiencuuphathoc.vn Chu tang HVPGVN tai HN bo t 14
Chư Ni làm lễ Bố tát tại Thiền đường 2
Tapchinghiencuuphathoc.vn Chu tang HVPGVN tai HN bo t 7
Các Sa Di nghe 10 giới

Lễ Bố tát, tụng giới giúp cho mỗi tăng, ni sinh nuôi lớn các thiện pháp, đoàn kết Tăng đoàn, giữ gìn tinh thần lục hoà cộng trụ trong thời gian theo học tại Học viện PGVN tại Hà Nội.

Tin, ảnh: Ban Truyền thông Học viện

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *