banner logo 1

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu
PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương
PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện
Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu
Hòa thượng TS Thích Thanh Điện
Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP
Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Thượng tọa Thích Tiến Đạt

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
Cư sĩ Giới Minh

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ
Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.6684.6688 – 0934.666.360
Email: tapchincph@gmail.com
Tài khoản: Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Số tài khoản: 12310000499269
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

MÃ SỐ ISSN: 2734-9187